Alle berichten

Reacties gemeenten en provincies op voorstel Burgerkamer

Vanaf 15 juli 2021 heeft Sociaal & Groen alle Nederlandse gemeenten en eind 2022 alle provincies aangeschreven o.a. met het verzoek in contact te treden over de Burgerkamer, een innovatieve nieuwe vorm van burgerparticipatie. Dit als gevolg van nieuwe wetgeving op dit gebied en de wens van burgers om meer inspraak en betrokkenheid. Hieronder een verslagje met commentaar per gemeente en provincie over het verloop (alfabetisch).