Alle berichten

Reacties gemeenten op voorstel Burgerkamer

Op 15 juli 2021 heeft Sociaal & Groen meer dan 30 grote gemeenten in Nederland aangeschreven o.a. met het verzoek in contact te treden over de Burgerkamer, de beste vorm van burgerparticipatie. Dit als gevolg van nieuwe wetgeving op dit gebied en de wens van burgers om meer inspraak en betrokkenheid. Inmiddels worden alle gemeenten aangeschreven. Hieronder een verslag per gemeente over het verloop (alfabetisch).

Het precariaat; een nieuwe sociale klasse

Werkende armen zijn mensen die wel een betaalde baan (of zelfs meerdere) hebben, maar tegelijkertijd te weinig geld verdienen. Dat betekent dat ze hun noodzakelijke kosten niet of net niet kunnen betalen, zoals eten en drinken, kleding, wonen en verzekeren en geen geld overhouden voor ontspanning en sociale activiteiten. Ondanks een full-time baan leven zij onder de armoedegrens die het SCP hanteert. Dubbele banen om rond te komen, zijn steeds minder uitzondering. Volgens het SCP zijn er maar liefst 110.000 werkende armen bijgekomen. Oorzaken: achterblijvende lonen en hogere lasten, vooral huur en energie.