Alle berichten

Lectoraat Ecosociaal Werk van Hogeschool Inholland organiseert een informatie- en discussieavond over de Burgerkamer/Derde Kamer

Op 28 september a.s. organiseert de het Lectoraat Ecosociaal Werk van Hogeschool Inholland een informatie- en discussieavond over de Burgerkamer/Derde Kamer, een idee en initiatief van de denktank van Sociaal & Groen.

Het precariaat; een nieuwe sociale klasse

Werkende armen zijn mensen die wel een betaalde baan (of zelfs meerdere) hebben, maar tegelijkertijd te weinig geld verdienen. Dat betekent dat ze hun noodzakelijke kosten niet of net niet kunnen betalen, zoals eten en drinken, kleding, wonen en verzekeren en geen geld overhouden voor ontspanning en sociale activiteiten. Ondanks een full-time baan leven zij onder de armoedegrens die het SCP hanteert. Dubbele banen om rond te komen, zijn steeds minder uitzondering. Volgens het SCP zijn er maar liefst 110.000 werkende armen bijgekomen. Oorzaken: achterblijvende lonen en hogere lasten, vooral huur en energie.

Waarom het niet goed gaat met de SP (Alex de Jong)

Eind jaren 2000 was de Socialistische Partij een succesverhaal. Van een kleine Maoïstische groep was ze uitgegroeid naar een 50.000 leden tellende partij. Maar een splitsing met haar jongerenorganisatie en gepraat over een coalitie met rechtse partijen hebben veel activisten gedemoraliseerd – en laten zien hoe gevaarlijk het is als een parlementaire partij het contact met arbeiders- en sociale bewegingen dreigt te verliezen.

Joost Heyink

WHD deelt mijn zorg en verontwaardiging over de teloorgang van de welvaartsstaat door de privatisering, dan wel liberalisering van vrijwel alle basisvoorzieningen. Daarnaast ademt WHD kosmopolitisme, zorg voor het milieu en een ruimhartig vluchtelingenbeleid. Er is geen andere partij of beweging die deze onderwerpen gezamenlijk zo centraal stelt. Zo kom ik uit bij WHD.