beschutting weidedieren

Aan het houden van dieren zit een verzorgingsverplichting, dieren zijn geen speelgoed.
Sociaal & Groen wil dat landbouwhuisdieren gehuisvest en verzorgd worden in overeenstemming met hun aard en gedrag.

Sociaal & Groen wil zo spoedig mogelijk af van het onbeschut houden van dieren. Daarom wil Sociaal & Groen de wet veranderen, waarbij het houden van dieren de plicht tot de juiste beschutting met zich meebrengt.​

bijen

Sociaal & Groen wil de bijenpopulatie van Nederland weer terugbrengen naar een gezond en evenwichtig niveau. Dat kan eenvoudig door zoveel mogelijk bermen in te zaaien met allerlei soorten bloemenzaad.

dierenleed

Sociaal & Groen wil een ethisch verantwoorde dierenhandel. Daarin past geen handel in dieren die particulieren via internet aanbieden. Mensen kunnen hun dieren tenslotte naar de beroepshandel brengen of een dierenasiel. Een dier is geen gebruiksvoorwerp.

dierentuinen

Als we mensen opsluiten noemen we dat een gevangenis en is dat een zeer zware straf. Als we dieren opsluiten gaan we kijken en geldt dat als amusement. Voor de mens wel te verstaan. Dieren zijn noch speelgoed noch een gebruiksvoorwerp.

Laten we de campagne van de vleesindustrie ontmaskeren als hypocriet en wanhopig

Laten we het erover hebben dat begin dit jaar nog uit inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bleek dat varkens in slachthuizen lang niet altijd goed worden verdoofd en dat ze daardoor soms in bewuste toestand in kokend water worden ondergedompeld.