WHD voorstel voor inning miljarden misgelopen belastingen

Alweer enige tijd geleden kwam in een t.v-uitzending het regeringsbeleid ter zake de belastingdienst weer aan de orde. Door de belastingdienst werd geklaagd over continue verregaande bezuinigingen op het personeelsbestand terwijl, volgens de belastingdienst zelf, de staat miljarden misloopt, door een steeds gebrekkiger controle als gevolg van dit beleid. Van deze situatie is nu al vele jaren sprake maar er gebeurt niets (behalve arme onschuldigen controleren op basis van discriminatie)

“Sommigen trekken de kosten van hun kind af van de belasting want het kan beschouwd worden als een relatiegeschenk”

Fons Jansen

misgelopen belastingen
belastingen
WHD voorstel levert miljarden en werk op

 

regering (belastingdienst) laat miljarden liggen (misgelopen belastingen) 

In het verleden hebben ook klokkenluiders hetzelfde verteld tegen vakbond Abvakabo FNV, die toen een onderzoek heeft ingesteld. Belastingaangiften worden nauwelijks gecontroleerd omdat de werkdruk te hoog is. Daardoor loopt de staat miljarden euro’s mis.

(Volkskrant, Elise Vermeeren):
“Als medewerkers van de Belastingdienst hun werk naar behoren zouden uitvoeren, kan er tot wel 4 miljard euro extra worden geïnd”, zegt Abvakabo FNV. De vakbond voerde gesprekken met ruim twintig medewerkers van de Belastingdienst van verschillende kantoren. Allemaal zeggen ze hetzelfde.
“De kans dat een bedrijf wordt gecontroleerd ligt op eens in de 43 jaar, bij burgers is dat eens in de 100 jaar”, zei Andries van den Berg van Abvakabo FNV, initiatiefnemer van het onderzoek.
Abvakabo FNV besloot de bevindingen naar buiten te brengen omdat de belastingdienstmedewerkers vrezen te worden ontslagen als zij zelf uit de school klappen. Zij hebben hun onvrede al eerder laten weten aan de directie van de Belastingdienst, maar dat bleef zonder resultaat. De vakbond heeft maandenlang gesprekken met hen gevoerd. Van den Berg zegt ‘een paar keer van zijn stoel te zijn gevallen’.

De nieuwe neoliberale regering na 17 maart 2021 zal bezuinigen op o.a. de huursubsidie, waarvan vooral minder bedeelden leven, terwijl de regering en het parlement miljarden euro’s op staat laten liggen.
Het aantal belastingambtenaren is met 10 procent gekrompen terwijl zij steeds meer werk krijgen. Van de 40 belastingkantoren zijn er 22 gesloten.
Toen zelfs het hoofd van de belastingdienst (P.Veld), deze zaak in een interview bevestigde heeft WHD een brief gestuurd met een voorstel om dit op te lossen. Nooit iets op gehoord, ook niet na rappel.

WHD voorstel : stel werkloze en gepensioneerde belastingcontroleurs aan

Het idee is even simpel als voor de hand liggend: stel -op vrijwillige basis- een paar duizend werkloze of gepensioneerde controleurs met een financieel-administratieve achtergrond aan op freelance basis.

Als gevolg van de nieuwe discriminatie-uiting, leeftijdsdiscriminatie, nog steeds maatschappelijk geaccepteerd nadat huidskleur algemeen als factor grotendeels als onacceptabel wordt gezien, zullen er ongetwijfeld werklozen of gepensioneerden met een administratieve achtergrond zijn die hun vrije tijd graag anders invullen. Als ze een freelance overeenkomst aangaan kost het de belastingdienst, lees ons, geen cent. Betaal ze een percentage van de meeropbrengst. Die opbrengst hadden we immers ook niet gehad zonder deze controleurs.
Het moet weinig inspanning kosten deze mensen simpele controlevaardigheden bij te brengen. Zet belastingcontroleurs die nu aangiften controleren in om werkeloze of gepensioneerde freelance controleurs op te leiden en te coachen. Kosten: niets. Opbrengst: minder werklozen, meer arbeidsvreugde voor gedwongen thuiszitters en miljarden opbrengst voor de schatkist.