je bent een wereldburger

 

“Wat voor zin heeft het om te leven als het niet voor het nastreven van nobele doelen is en van deze aanmodderende wereld een betere plek te maken voor degenen die er zullen leven nadat wij er niet meer zijn?”

Winston Churchill

 

in de zin van sociaal, milieubewust en solidair. Je beseft dat je sommige dingen heel goed zelf kunt en wilt doen en sommige dingen samen. Je vindt uit je hart dat alle mensen op deze aarde recht hebben op een menswaardig bestaan. Dat ieder mens recht heeft op primaire levensbehoeften. Dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze medemensen, samenleving en aarde.
Je hebt respect voor andere culturen en verwacht hetzelfde respect.
Dat schept verantwoordelijkheden, waar je niet voor weg loopt. Je vindt dat je in positieve zin bijdraagt aan een betere samenleving.

je wilt een andere, betere wereld      gelijkwaardigheid

Je ziet dat we vastlopen. Het politieke bestel moet gemoderniseerd worden, evenals de rechtspraak, de welvaartsverdeling en de wijze waarop we met derdewereldlanden omgaan.
Je ziet in dat we moeten nadenken over een herziening op de maatschappelijke begrippen ‘arbeid’ en ‘inkomen’
Je wilt verandering, maar niet de ‘bla bla verandering’  van partijen die de kans hebben gehad en niets veranderd hebben. Je wilt echte verandering. Het roer moet om. Jij ziet dat en wilt deze nieuwe stroming en denkwijze graag ondersteunen.
Mensen mogen gelukkig zijn, idealen hebben. Politiek is visie.

je wilt vrij zijn

Bij alles wat de staat doet geldt primair de maximale vrijheid van de burger in ontplooiing, kansen en uitoefening van rechten.
Alleen die zaken die een individu niet zelf (alleen) kan, of voor hen die niet kunnen of hebben, geldt collectieve verantwoordelijkheid.
Een vrije markt is voor iedereen toegankelijk en uitoefenbaar, tenzij het een nutsvoorziening betreft. Nutsvoorzieningen overstijgen het individuele belang, namelijk het belang van ons allemaal en dient derhalve in handen te zijn van ons allemaal. Zo lenen gezondheidszorg en onderwijs bijvoorbeeld zich niet voor commerciële doelen tenzij het publieke voorzieningenniveau het maximum heeft bereikt.
Daarnaast echter wil je vrij zijn om je eigen leven in te delen en te leiden, in welke vorm dan ook.
​Vrijheid betekent ook bescherming, digitaal en persoonlijk.

je bent sociaal en solidair

Je begrijpt dat je geen keuze hebt gehad hoe en waar je geboren wordt, dat er mensen zijn die geluk hebben en ongeluk. In een beschaafde samenleving helpen we hen die niet kunnen en niet hebben.
Vanuit die gedachte is het vanzelfsprekend dat je mensen met een andere mening respecteert en ze als gelijke behandelt. Ieder mens heeft evenveel recht op dezelfde kansen.

 

je wilt de leefomstandigheden van dieren veranderen

Je vindt de wijze waarop we met dieren omgaan verschrikkelijk. Je wilt dat daar onmiddellijk een einde aan komt.

je beseft dat we maar één wereld hebben

    Er is geen plan aarde 2.0

Ben jij dit? Dan welkom bij Sociaal & Groen (We Have a Dream).

2 gedachten aan “wie ben jij”

 1. Ik heb in mijn leven alle politiek op links “uitgeprobeerd” en dit uiteindelijk maar gelaten voor wat het is.
  Mijn overtuiging dat ieder mens recht heeft op een volwaardig leven is gebleven.
  De kloof tussen (super)rijk en de armoede, ook hier in Nederland is schrijnend.
  De uitbuiting van onze planeet met alle desastreuze gevolgen van dien, moet gestopt worden en de economische gevolgen die dit ongetwijfeld zal hebben mag niet enkel bij de gewone burgers terecht komen.
  De grootste vervuilers/verdieners betalen wat mij betreft ook het overgrote deel van de rekening.
  Groen, sociaal, democratisch…het zijn uitgangspunten die mij aanspreken.

 2. Ik ben ook altijd een links stemmer geweest.
  Eerst PSP, toen dat samenging met christelijke partijen PPR en EVP, naar de PvdA., maar PvdA ging in Paars II akkoord met verlaging van de AOW en Jantje toch maar naar GroenLinks. Op bijeenkomsten, voelde ik me daar niet thuis. Teveel sjaaltjes en designerkleding, wat wel grachtengordelsocialisme of sjieklinks genoemd wordt. Nu dolende, dan eens PvdD, dan eens SP.
  Een partij die wortelt in de samenleving als de SP. Die niet dogmatisch is als de SP. Die het belang van de natuur erkent als PvdD. Die niet rabiaat anti-vlees is als PvdD. Dat is mijn zoekrichting.
  Ik heb al wat op topics gereageerd en ik ben dus nieuwsgierig naar hoe deze stroming zich gaat ontwikkelen.

Geef een reactie