Burgerkamers: burger moet van klant weer burger, kiezer en participant worden

De overheid is er voor de burger, niet andersom. Burgerkamers (de Derde Kamer) geven inspraak, inzicht en leveren betrokkenheid op.

 

“Het leven is een voornaam en indrukwekkend spel tussen burger en regering”

Rose Macaulay

Burgerkamer / Derde Kamer
democratie

 

korte versie

In het dagelijkse leven ontkomt de burger niet aan contact met de overheid. Omdat dit vaak geen vrije keuze is, maar dwang en noodzaak, moet de overheid een hulpvaardige en dienstverlenende instelling hebben. Maar ambtenaren worden niet opgeleid in dienstverlenend handelen waardoor zij te vaak een burger zien als iemand die hen stoort in hun werk, zonder te beseffen dat communicatie met de burger een hoofdonderdeel is van hun werk. Onder andere in dit belevingsverschil schuilt de kloof tussen burger en overheid​. Vreemd genoeg lijkt de overheid haar corrigerende en controlerende taak, die zij ook heeft, aanzienlijk voortvarender uit te voeren dan de dienstverlenende. De overheid bepaalt ook zijn eigen regels. Er is een burger-vijandige overheid ontstaan, of, zoals de Nationale Ombudsman het diplomatiek omschrijft, ‘de overheid staat met zijn rug naar de burger’.

Sociaal & Groen stelt een stelselherziening voor waarbij de burger rechtstreeks invloed en medezeggenschap krijgt in het overheidsbeleid en handelen via Burgerkamers (nationaal: de Derde Kamer). De burger zou desgewenst de mogelijkheid moeten hebben, naast de reeds bestaande juridische, iedere zaak, waarbij de burger betrokken is en de overheid partij, voor te kunnen leggen aan een standpunt-innemende Burgerkamer, bestaande uit een vertegenwoordiging van burgers, informatief ondersteund door ambtenaren en de politiek.
Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke besluiten, de gemeenteraad, Provinciale Staten en de Tweede Kamer -die blijven overigens het hoogste gezag in de keten-, maar ook om andere (semi-)overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld het GBLT, het UWV en de belastingdienst.

 

 

 

​*) zie ook

voorstel democratische hervormingen  (stempas);

interview Publiek denken democratie failliet?

​bron: Raad van State

 

STANDPUNTEN / VERSCHILLEN PER PARTIJ (burger-overheid)

VVD

PVV

CDA

D66

GroenLinks

PvdA

SP

Sociaal & Groen              – Burgerkamers instellen;

Geef een reactie