privacy

de vereniging

Onze idealen en standpunten zijn onze boodschap.
Niet je gegevens.

 

Organisaties moeten vastleggen welke persoonsgegevens ze bewaren en waarom, en abonnees of leden  hebben het recht die informatie in te zien, en te laten corrigeren of verwijderen.
Sociaal & Groen maakt zich sterk voor jouw privacy. Iedereen heeft recht op bescherming van persoonlijke informatie. Daarom staat Sociaal & Groen achter de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit zijn de privacybeloftes van Sociaal & Groen:
 • Onze idealen en standpunten zijn onze producten. Jij bent dat niet. Daarom verkopen we je gegevens niet. Nooit. Aan niemand.
 • We verzamelen geen gegevens om het verzamelen. We slaan gegevens alleen op met een concreet doel, zoals de uitvoering van je abonnement of lidmaatschap.
 • We verzamelen gegevens om je ervaring te verbeteren en op je wensen af te stemmen. Wanneer we dat doen, zijn we hier duidelijk over.
 • Als je door middel van je account via onze websites en/of apps artikelen leest, kunnen wij zien welke artikelen dit zijn, zodat we aan je interessante, soortgelijke artikelen kunnen tonen (zie ook onderdeel “Weet Sociaal & Groen wat ik lees?“). We gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden en delen deze informatie niet met derden.
 • Om ons werk te kunnen doen moeten we persoonsgegevens opslaan en verwerken. Wel wegen we bewust af wat we wel en niet opslaan. Daarbij geeft Sociaal & Groen je zoveel mogelijk de regie in handen over je eigen gegevens. Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toeziet hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.
 • Als je onze websites en/of apps bezoekt en niet bent ingelogd via een account zien wij niet wat je leest.
 • Cookies die via nieuwsociaalengroen.nl geplaatst worden zijn voor het optimaal functioneren van de site, voor analyses op geaggregeerd niveau, en voor marketing van Sociaal & Groen zelf. Niet om profielen op te bouwen voor adverteerders.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen (afdelingen, vertegenwoordigingen, administraties) van persoonsgegevens door Sociaal & Groen.

Algemene vragen over Sociaal & Groen en jouw privacy

Hieronder vind je antwoorden op de belangrijkste algemene vragen over privacy bij Sociaal & Groen. Als jouw vraag hieronder niet wordt beantwoord, of als je andere vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via nieuwsociaalengroen@gmail.com.

Kan ik mijn gegevens inzien?
Ja, dat is mogelijk via ‘mijn account’.

Verkoopt Sociaal & Groen mijn data?
Nee. Nooit.

Deelt Sociaal & Groen mijn gegevens met andere partijen?
We werken met een aantal partijen samen, waar we persoonsgegevens mee delen. Voor analyses van de abonnee/ledendatabase (bijvoorbeeld om de ontwikkeling van het aantal abonnees te voorspellen of een ledenadministratie) werken we samen met bureaus die hierin gespecialiseerd zijn. Ook zijn er leveranciers van software die Sociaal & Groen gebruikt (bijvoorbeeld om e-mails te versturen of de abonnementsgegevens op te slaan).

Weet Sociaal & Groen wat ik lees?
Ja, als je door middel van je account op onze websites en/of apps artikelen leest, kunnen wij zien welke artikelen dit zijn. In dat geval zullen wij als onderdeel van deze dienst bijhouden welke artikelen je leest, zodat via een gepersonaliseerde overzichtspagina in je accountomgeving snel en gemakkelijk de voor jou interessante artikelen kunnen worden getoond. Ook kan via deze dienst een gepersonaliseerde leeslijst voor je samengesteld worden en kun je eenvoudig je leesgeschiedenis terugzien.

Indien je onze websites en/of apps bezoekt en niet bent ingelogd via een account, weten wij niet wat je leest. In dat geval meten we op geaggregeerd niveau hoeveel en hoelang verhalen op onze site en in onze apps worden gelezen. Die informatie herleiden we niet tot individuele lezers. We weten dus wel hoeveel mensen een artikel hebben gelezen, maar niet wie dat zijn.

Kan ik ervoor kiezen om geen data met Sociaal & Groen te delen?
Dat kan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

      1.  Helemaal geen gegevens delen
       Wij kunnen je persoonsgegevens uit onze database verwijderen, en je kunt ervoor kiezen om geen cookies te accepteren. Dit betekent dan helaas ook dat je geen gebruik meer kunt maken van de meeste van onze faciliteiten en diensten. Zonder adresgegevens kunnen wij bijvoorbeeld geen papieren stukken zenden, zonder e-mailadres geen nieuwsbrief of digitale editie van de nieuwsbrief, en zonder cookies kun je niet als abonnee/lid inloggen op nieuwsociaalengroen.nl, en dus niet meer onbeperkt artikelen lezen. Als je ervoor kiest om helemaal geen gegevens met Sociaal & Groen te delen, betekent dat dus dat je abonnement en lidmaatschap moet worden beëindigd. Dat kan bij Sociaal & Groen altijd, op ieder moment.
      2. Zo min mogelijk gegevens delen
       Je kunt ervoor kiezen om alleen noodzakelijke gegevens met ons te delen. Je telefoonnummer en geboortedatum kunnen bijvoorbeeld uit onze bestanden verwijderd worden. In dat geval kunnen we je niet meer informeren. Je geboortedatum gebruiken we enkel voor analyse van de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van onze abonnee/ledendatabase.
      3. Geen nieuwsbrief ontvangen
       Je kunt ervoor kiezen om geen nieuwsbrief van Sociaal & Groen te ontvangen. Daarvoor kun je je laten uitschrijven via je account.
      4. Geen cookies accepteren

Welke informatie Sociaal & Groen precies over je verzamelt, hangt van de situatie af. Hieronder vind je de meest voorkomende scenario’s, waarbij we per geval toelichten welke informatie we over je bewaren, en wat we daarmee doen. Uiteraard kunnen verschillende situaties tegelijk van toepassing zijn: je kunt bijvoorbeeld een abonnement hebben op de nieuwsbrief, en daarnaast nieuwsociaalengroen.nl bezoeken. Je bent abonnee, lid, sympathisant, ex-abonnee, ex-sympathisant of ex-lid.

 • je hebt contact gehad met ons;
 • je bent ingelogd op onze website of een van onze apps;
 • je bezoekt nieuwsociaalengroen.nl;
 • je bent ingeschreven op een of meer van onze e-mailnieuwsbrieven;
 • je komt voor in een artikel van Sociaal & Groen;

Je komt voor in een artikel van Sociaal & Groen
Alle artikelen die door Sociaal & Groen worden gepubliceerd, zijn online beschikbaar voor leden. Sympathisanten kunnen reageren en hebben toegang tot publieke standpunten en artikelen. Dit geldt ook voor artikelen die in het archief zijn opgenomen. Met verzoeken waarin wordt gevraagd om verwijdering of anonimisering van een artikel in het digitale archief gaat Sociaal & Groen uiterst terughoudend mee om. Sympathisanten en leden moeten erop kunnen rekenen dat dat archief altijd een volledig en betrouwbaar beeld geeft van de inhoud van onze publicaties op het moment van verschijnen. Dat is een belangrijk aspect van onze betrouwbaarheid als politiek discussiemedium: ingrepen achteraf kunnen leiden tot geschiedvervalsing. In beginsel plegen we zulke ingrepen dus niet. Slechts in heel uitzonderlijke situaties wijkt Sociaal & Groen van deze regel af, bijvoorbeeld als iemands veiligheid in het geding is, als Sociaal & Groen een evidente onjuistheid heeft gepubliceerd (die dan wordt hersteld middels een rectificatie) of op last van de rechter.

Zoekmachines die in Europa actief zijn, zoals Google, zijn op last van Europese Hof van Justitie in Luxemburg verplicht om een procedure in te stellen waarmee Europese burgers verwijzingen naar bepaalde webpagina’s kunnen laten verwijderen uit zoekresultaten die verschijnen wanneer ze hun (echte) naam intikken. De webpagina’s zelf blijven online. U vindt het aanvraagformulier op

1. verzamelen en verwerken van persoonsgegevenswettelijke grondslagen

Er is in Nederland een privacywet van toepassing. Het is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sociaal & Groen mag, volgens de AVG wet, je persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een goede reden voor hebben. In de AVG wordt gesproken van zogeheten “grondslagen”. Sociaal & Groen  verwerkt je gegevens op basis van de volgende grondslagen: bijzondere persoonsgegevens.
Alle persoonsgegevens over jou, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze mogelijk iets zeggen over jouw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat Sociaal & Groen een politieke organisatie/vereniging is vallen wij onder een wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.

1.1. waarvoor verzamelt en verwerkt Sociaal & Groen als politieke organisatie?

Sociaal & Groen verwerkt je persoonsgegevens om de organisatie/vereniging draaiende te houden, onze politieke doelen te bereiken en de beweging te laten groeien. Om de organisatie/vereniging draaiende te houden verzamelen we gegevens om te weten wie er precies lid is en wat mensen financieel bijdragen.
Om onze politieke doelen te bereiken en om de beweging te laten groeien verzamelen wij gegevens. Op deze wijze kunnen we de kiezer bereiken met ons verhaal en de mensen die dat willen actief kunnen betrekken bij het werk van Sociaal & Groen.
We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben om deze doelen te behalen. Hieronder kan je in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken. Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen.We vragen je om persoonsgegevens aan Sociaal & Groen te verstrekken als:

A. je lid wilt worden van Sociaal & Groen of je uit wilt schrijven
Op basis van een overeenkomst (de Sociaal & Groen Verenigingsstatuten) nemen we gegevens van nieuwe leden op in onze ledenadministratie. Hiervoor vragen we om je naam- en adresgegevens (NAW-gegevens), e-mailadres en telefoonnummer, zodat we je op de juiste manier kunnen registreren en informeren.

We vragen daarnaast ter controle van je leeftijd om je geboortedatum. Volgens onze statuten mag je namelijk pas lid worden van Sociaal & Groen als je 16 jaar of ouder bent. Om contributie te innen moet je je bankrekeningnummer(IBAN) opgeven. Indien nodig kunnen we je gegevens gebruiken om contact met je te krijgen als je de contributie te laat of niet hebt voldaan.

Op basis van de overeenkomst die we met alle leden hebben afgesloten, ontvang je uitnodigingen voor ledenvergaderingen en referenda van Sociaal & Groen landelijk en de lokale afdeling. Alhoewel Sociaal & Groen hierin uitermate terughoudend is, kan het noodzakelijk zijn dat een naam of een e-mailadres van leden circuleert onder selectieve leden. Door je in te schrijven als lid van Sociaal & Groen accepteer je deze privacyverklaring.

B. je wilt doneren aan Sociaal & Groen
Sociaal & Groen ontvangt vrijwillige donaties van zowel leden als sympathisanten. Om je donatie te verwerken hebben we een aantal gegevens van je nodig. Hiervoor vragen we om je naam en je e-mailadres. Daarna wordt de iDeal-betaling verder afgehandeld via Buckaroo of een andere betaaloptie.

C. je ondertekent een petitie of niet geanonimiseerde stemmening
Als je een petitie of stemming ondertekent gebruiken we je mailadres om te controleren of de petitie/stemming wel door verschillende mensen wordt ondertekend en/of deelnemers wel leden zijn. Als je bij het tekenen van de petitie aangeeft dat je op de hoogte gehouden wilt worden dan zetten we je e-mailadres op onze maillijst.

Uiteraard kun je jouw mailvoorkeuren op elk moment aanpassen door te klikken op de link onderaan de mails die je van ons ontvangt.

D. je mails wilt ontvangen van Sociaal & Groen
Via publicaties, nieuwsbrieven en social media informeren we je over onder meer de doelen, standpunten en evenementen van Sociaal & Groen. Om je mails te kunnen sturen, vragen we om je naam en e-mailadres. Door het aangaan van het lidmaatschap geef je hierbij zelf toestemming voor het toezenden van deze communicatie-uitingen.

Uiteraard kun je je mailvoorkeuren op elk moment aanpassen door te klikken op de link onderaan de mails die je van ons ontvangt.

E. je Whatsapp, Facebook of Twitter -berichten wilt ontvangen van Sociaal & Groen
Als je Appjes van Sociaal & Groen wilt ontvangen, kun je je aanmelden als Apptivist. Bij inschrijving vragen we je om het telefoonnummer (volgt) toe te voegen aan je contactpersonenlijst in WhatsApp en “volgt” te appen. Wij slaan je contactgegevens alleen op om berichten te versturen en koppelen deze niet aan andere databestanden. Berichten die jij naar ons stuurt, bewaren we maximaal 3 maanden. Wij delen deze data nooit met anderen tenzij het een groepsapp betreft. Je kunt je gemakkelijk afmelden door “afmelden” te appen.

F. je contact opneemt met Sociaal & Groen
Als je een vraag, opmerking, reactie, klacht of compliment naar ons stuurt – bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefoon – gebruiken we je gegevens om je een reactie te geven. Je deelt je gegevens vrijwillig door contact met ons op te nemen. Het is in het gerechtvaardigd belang van Sociaal & Groen dat wij je gegevens verwerken om je een antwoord te geven. Bij het afhandelen van een vraag, opmerking of klacht, vragen we daarom om je naam en telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat we je kunnen antwoorden. Benader je ons via social media? Dan kan Sociaal & Groen ook een reactie sturen op berichten en/of privéberichten die je post op onze kanalen.

Van contactpersonen die bedreigingen uiten of onze social media huisregels overtreden, bewaren wij de gegevens. Zodat we hier eventueel verdere stappen in kunnen zetten zoals een eventuele blokkering of aangifte.

G. je solliciteert bij of treedt op namens Sociaal & Groen 
Als je solliciteert op een betaalde, vrijwillige of politieke functie bij Sociaal & Groen, verwerken wij jouw NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, motivatiebrief, cv en eventueel jouw LinkedIn-profiel. Deze persoonsgegevens gebruiken we om de sollicitatie correct af te handelen. Deze gegevens gebruiken we ook als je aangenomen wordt voor het voorbereiden van je indiensttreding, het opmaken van de (arbeids)overeenkomst en voor overige administratieve doeleinden, waarna jouw gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier.

Afhankelijk van de functie wordt later in het sollicitatieproces nog om een integriteitsverklaring of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd.

Gegevens van afgewezen kandidaten worden na afloop van de procedure nog maximaal 8 weken bewaard. Na toestemming van de kandidaat kunnen gegevens maximaal 2 jaar in portefeuille bewaard blijven voor toekomstige passende vacatures.

Om mensen te vinden voor politieke posities, stellen we een lijst op van potentiële kandidaten en deze kandidaten mogen we vervolgens benaderen. Omdat deze werkwijze noodzakelijk is om goede mensen te werven, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van de personen in kwestie. Dit is in het gerechtvaardigd belang van Sociaal & Groen. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met alle gegevens die we bijhouden. De correspondentie met kandidaten en tussen de leden van kandidatencommissies blijft vertrouwelijk. Voordat een kandidatenlijst inclusief een beoordeling van de kandidatencommissie gepubliceerd wordt, word je hier altijd eerst van op de hoogte gesteld.

H. je wilt deelnemen aan een evenement of training van Sociaal & Groen
Bij het organiseren van politieke acties – zoals petities, vergaderingen, evenementen en referenda – sturen we leden en sympathisanten informatie en/of uitnodigingen. Ook kunnen geselecteerde leden en sympathisanten door ons worden benaderd voor een training in politieke vaardigheden. We houden aanmeldlijsten bij van mensen die hebben aangegeven mee te willen doen of bij een evenement aanwezig te willen zijn. Dit alles gebeurt met toestemming van de mensen om wie het gaat.

Om deel te nemen aan een evenement of training, vragen we om je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en – als het relevant is – ook om je geboortedatum en geslacht. Zo kunnen we je op de juiste manier aanspreken en informeren. Voor evenementen en trainingen waar catering wordt verzorgd, kunnen we je ook vragen om je dieetwensen en/of allergieën. Deze gegevens gebruiken we alleen voor de bijeenkomst of training waarvoor je je opgeeft.

Bij het organiseren van vergaderingen – zoals het partijcongres – stellen we ook vast welke leden stemrecht hebben en bij referenda adviseren we leden over de te maken keuze. Dit mogen wij als vereniging doen om de overeenkomst met onze leden na te komen.

I.      je wilt meedoen aan Sociaal & Groen -onderzoeken
Om onze politieke doelstellingen goed te onderbouwen is onderzoek nodig. Hetzelfde geldt als we onze organisatie willen blijven verbeteren. Daarom kunnen wij je uitnodigen om aan een evaluatie of een onderzoek mee te doen. Het meedoen aan een van onze onderzoeken of evaluaties gebeurt altijd op vrijwillige basis en met jouw toestemming. In de presentatie van onderzoeksresultaten komen geen persoonsgegevens voor. Als er bijvoorbeeld letterlijke uitspraken worden gebruikt, worden deze altijd geanonimiseerd tenzij hiervoor vooraf toestemming is gevraagd.

Voor toekomstig wetenschappelijk of geschiedkundig onderzoek kan relevante data voor een langere periode worden bewaard. Zo kunnen antwoorden uit verschillende onderzoeken worden gekoppeld om ontwikkelingen over een langere periode te kunnen onderzoeken. Hiervoor wordt alleen je e-mailadres bewaard, dat door ons wordt gepseudonymiseerd (Pseudonimiseren: een verwerking waarbij de data (b.v.eenmail-adres) veranderd wordt in een unieke code die niet makkelijk herleidbaar is tot de oorspronkelijke data).

Ook kan Sociaal & Groen een historisch archief bijhouden. Dit archief is in beheer bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). In het historisch archief komen alleen persoonsgegevens voor die in vergaderstukken, notulen of inhoudelijke artikelen zijn opgenomen. Voor inzage in het historisch archief is toestemming van het partijbestuur vereist.

Heb je deelgenomen aan een Sociaal & Groen-evenement, dan kun je worden uitgenodigd om een evaluatie in te vullen. Ook nemen we af en toe steekproeven uit het ledenbestand om inzicht te krijgen in wat er leeft onder onze leden. Daarnaast neemt onze kiezersonderzoeker regelmatig een onderzoek af onder deelnemers aan het onderzoekspanel van Sociaal & Groen. Deelnemers aan dit onderzoekspanel hebben toestemming gegeven om gemaild te worden voor onderzoeksdoeleinden en geven per onderzoek nogmaals toestemming om hun gegevens te gebruiken.

Voor onze huis-aan-huis-campagne gebruiken lokale Sociaal & Groen-vrijwilligers de GLAPP. Hierin wordt op straatniveau data verzameld door mensen aan de deur te interviewen over wat zij belangrijk vinden in hun gemeente. Om te voorkomen dat onze vrijwilligers meerdere keren op dezelfde deur kloppen, houdt de GLAPP bij welke huizen er in een wijk zijn bezocht. Om de privacy van de geïnterviewde te waarborgen zorgt de GLAPP ervoor dat de data nooit aan één specifiek adres te koppelen is. Van geïnterviewden die geïnteresseerd zijn om vrijwilligerswerk te doen voor Sociaal & Groen wordt met hun toestemming het e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens worden na een maand verwijderd uit de GLAPP-applicatie.

J.     je een bestelling plaatst bij Sociaal & Groen
Als je informatie- en/of campagnemateriaal bij ons bestelt, registreren we je bestelling via een formulier op onze website.

K.  je mee wilt doen aan Sociaal & Groen-gesprekken
Via video (onlinegesprek) kun je mee-praten, meedenken en meedoen met Sociaal & Groen. Met jouw bijdrage bouwen we verder aan onze standpunten en ideeën.

De online omgeving waar we de Sociaal & Groen gesprekken met elkaar voeren is gebouwd door (volgt). Wanneer je je emailadres en naam registreert, doe je dat bij (volgt), niet bij Sociaal & Groen.

L.    foto’s en video’s
Soms publiceren we in onze uitingen ook foto’s en filmpjes waarin leden en/of andere mensen te zien zijn.

Als je aanwezig bent bij een Sociaal & Groen-evenement of bijeenkomst worden er foto’s en filmpjes gemaakt. Als je liever niet wilt dat je wordt gefotografeerd of gefilmd of dat gemaakte beelden door ons worden gebruikt, kun je dat bij ons aangeven.

1.2. bestellingen

nog niet van toepassing

1.3.   wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De organisatie/ vereniging Sociaal & Groen, gevestigd aan xxxxxxxxxx, xxxxxxx, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De functionarissen gegevensbescherming binnen Sociaal & Groen zijn Wim Lanfermeijer. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze gegevens goed beveiligd zijn en of we hiermee voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

1.4.  hoe gaat Sociaal & Groen om met de gegevens van relevante contactpersonen?

Om onze politieke doelen te behalen, communiceren we ook met onder meer belangenorganisaties, journalisten en vertegenwoordigers van andere politieke partijen. We slaan de gegevens van relevante contactpersonen op en delen deze waar nodig intern. Omdat dit noodzakelijk is om de communicatie goed te laten verlopen, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van deze contactpersonen. Dit wordt ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens.

cookies
Op de website wehavedreams.nl maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website, via je browser wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Hierbij maken we onderscheid tussen functionele en analytische cookies. Geen van deze cookies verzamelen jouw persoonsgegevens.

functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om de website van Sociaal & Groen optimaal te laten functioneren. Zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te kunnen slaan. Deze cookies kan je niet uitzetten, want dan werkt de website niet meer goed.

analytische cookies
We maken gebruik van analytische cookies, met deze cookies verzamelen we statistieken over het gebruik van onze website. De statistieken in Google Anaytics geven o.a. een beeld van de best bezochte pagina’s en helpen ons bij het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

We maken hiervoor gebruik van de diensten van Google (Analytics) en apps van de website-eigenaar waarmee Sociaal & Groen een een verwerkersovereenkomst gaat afsluiten en strikte beveiliging is vastgelegd. Anders dan in de website van Sociaal & Groen zijn de verzamelde gegevens niet te herleiden naar een persoon. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen en er worden geen andere gegevens gedeeld met Google.

Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen, hebben we de voorgestelde maatregelen van de Autoriteit Persoonsgegevens opgevolgd in de instellingen van Google Analytics.

Wil je toch liever geen analytische cookies, dan kan je deze zelf uitschakelen bij binnenkomst via de cookie banner of via de ‘Cookies’-link onderaan de website.

Youtube -video’s op de website
Op de website tonen we ingesloten video’s die afkomstig zijn van YouTube (Google). Hierbij maken we gebruik van de privacymodus, de zogenaamde YouTube-no cookie embed. Dit betekent dat er geen tracking cookies worden geplaatst waarmee wij of andere partijen jou kunnen identificeren. Als je op een video klikt op nieuwsociaalengroen.nl zal Google alleen een cookie plaatsen zodat je na het bekijken van de video, andere relevante video’s te zien krijgt.

hoe kan ik cookies uitschakelen? 
Zie hiervoor. Je kunt op de website de analytische cookies uitschakelen via de cookie banner of door op de link ‘Cookievoorkeuren’ te klikken onderaan de website. Ook kun je de cookies uitschakelen via de cookie-instellingen in je browser. In de instellingen kun je aangeven of je alle cookies, alleen functionele cookies of geen enkele cookie accepteert. Als je ervoor kiest om geen cookies van wehaveadream.nl te aanvaarden, kun je mogelijk niet alle functionaliteiten van de website gebruiken.

Cookies verwijderen kan ook via je browser. Daar kan je onder ‘cookies’ of ‘privacyinstellingen’ alle cookies van recente websitebezoeken van je computer wissen.

waarborgt Sociaal & Groen mijn privacy op social-media?
Het gebruik van social media is van belang om jou te bereiken. We gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en voegen hier geen extra data aan toe en koppelen deze ook niet automatisch met onze eigen gegevens. Als gebruiker van het desbetreffende platform heb je zelf ingestemd met hoe je data door het platform gebruikt mag worden. Bij de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen we de privacy van onze volgers zeer serieus.

1.5  wat zijn mijn rechten als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Je hebt recht op duidelijke informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. De AVG benoemt je rechten als volgt:

A. recht op inzage
Je mag ons altijd vragen welke gegevens wij van je hebben en indien gewenst kun je deze gegevens ook inzien, tenzij dit bijvoorbeeld de privacy van een ander schaadt.

B. recht op rectificatie en aanvulling
Sociaal & Groen is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt. Het is altijd mogelijk om je gegevens door ons te laten wijzigen of aanvullen. Waar mogelijk kunnen leden van Sociaal & Groen dit zelf doen via hun account op ‘Mijn Sociaal & Groen’. Andere onjuistheden kun je altijd bij ons melden, we passen dit voor je aan.

C. recht op beperking van de verwerking
Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je gegevens niet meer kloppen, onrechtmatig of niet meer nodig zijn, dan mag Sociaal & Groen deze gegevens niet meer gebruiken.

D. recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld als je geen e-mails meer wilt ontvangen. In dat geval mogen we die gegevens niet meer gebruiken totdat je je eventueel opnieuw inschrijft voor een mailing.

E. recht op vergetelheid
In een aantal gevallen moeten organisaties je persoonsgegevens wissen als je daarom vraagt. Bij Sociaal & Groen geldt altijd het recht op vergetelheid, tenzij de wettelijke bewaartermijn nog geldt (bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar voor lidmaatschappen).

F. recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent eigenlijk dat je recht hebt op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens, maar Sociaal & Groen doet dat niet.

G. recht op dataportabiliteit
Wanneer jij de gegevens die Sociaal & Groen verwerkt wilt gebruiken om je bijvoorbeeld in te schrijven bij een andere organisatie dan kan je ons vragen je gegevens over te dragen.

1.6 wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn privacy niet goed wordt beschermd? 

Als je denkt dat je privacy niet goed geregeld is, lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk voor je op. Neem hiervoor contact met ons op via onze email.
Mocht je niet tevreden zijn over onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.