EU: voordelen voor ons allemaal

Europa kent een zeer bloedige geschiedenis: het aantal oorlogen en militaire conflicten, waar Europeanen bij betrokken waren (of zijn) is indrukwekkend:
In de periode 533 n.o.j. tot heden zijn Europeanen in 400 oorlogen betrokken geweest of hebben deel genomen aan militaire conflicten.
Op Europees grondgebied (inclusief het Europese deel van Rusland) hebben we 77 oorlogen/conflicten uitgevochten. Sinds we samenwerken in de EU is er onderling geen enkele oorlog of militair conflict meer geweest: uniek in onze bloedige geschiedenis.