Basisinkomen (BI)

Meer en meer mensen leven in economische onzekerheid door automatisering, robotisering, werkloosheid en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Door technologische ontwikkelingen zullen steeds meer banen verdwijnen. Sociale zekerheid wordt daardoor steeds duurder en ineffectiever. We hebben nieuwe mechanismen nodig om de levensstandaard van grote groepen mensen op peil te houden. Het basisinkomen, hierna ‘BI’,  is het enige sociale middel dat gegarandeerd iedereen bereikt, in tegenstelling tot de huidige regelingen die gebaseerd zijn op gedrags- en inkomenstoetsen.

 

“Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn”

Mahatma Gandhi

basisinkomen
armoede . welvaartsverdeling

 

Geld is als mest; het werkt alleen goed als het wordt verspreid

Het onvoorwaardelijk BI (een gegarandeerd inkomen van de overheid waarop iedere Nederlander recht heeft vanaf 18 jaar om een menswaardig bestaan te leiden) heeft de volgende vier kenmerken: universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een volwaardig bestaan in de maatschappij te kunnen leiden.
Alle uitkeringsvormen kunnen in principe worden beëindigd, alle controle-ambtenaren kunnen wat beters gaan doen, keuringsartsen en uitkeringsinstanties worden allemaal overbodig. Subsidies en toeslagen kunnen verdwijnen. Een gigantische besparing waaruit een deel van het BI gefinancierd kan worden.

Standpunt Sociaal & Groen: Nederland wordt het eerste land ter wereld waarin in principe iedereen recht heeft op een gegarandeerd basisinkomen, genoeg om van te leven.

 

“In een goed geregeerd land is armoede iets om je over te schamen
In een slecht geregeerd land is rijkdom iets om je voor te schamen”

Confucius

Chinees filosoof 551 v.o.j. – 479 v.o.j.

 

 

​jd200520/270720

​*Mensen in de AOW leeftijd krijgen meer basisinkomen, omdat alle heffingskortingen wegvallen en zij anders teveel achteruit zouden gaan in vergelijking met nu.

 

STANDPUNTEN / VERSCHILLEN PER PARTIJ (Onvoorwaardelijk Basis Inkomen)

VVD

 • tegen  (Rutte:“misschien is er in linkse kringen meer interesse.”)

CDA

 • tegen; ook geen voorstander van een experiment met een basisinkomen. CDA: “Je moet werken voor je geld”

PVV

 • tegen;

D66

 • ​wil andere vorm: negatieve inkomstenbelasting;

GroenLinks

 • interne verdeeldheid; meerderheid tegen. (Op het congres van 17-12-16 is een amendement voor invoering van een basisinkomen verworpen met 53% van de stemmen)

SP

 • tegen;

PvdA

 • Tegen, tot congres op 16 juni 2018 met 61% de motie “Red de PvdA, kies voor een basisinkomen” aannam.
  Bestuur en Fractie moeten nu met tegenzin wat bedenken. Standpunt partij: een BI klinkt wel mooi, maar kan de solidariteit en gemeenschapszin juist ondermijnen;

PvdD

 • Partij voor de Dieren wil onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger.

Sociaal & Groen

 • voor basisinkomen vanaf 18 jaar;
 • toekenning gelijk aan AOW opbouw (2% recht per jaar, te rekenen vanaf datum Nederlandse nationaliteit, o.b.v. verwachte leeftijd 100 jaar);

Geef een reactie