armoede – de financiële coach

Veel, erg veel mensen in Nederland zitten in financiële problemen. De gevolgen voor deze groep zijn enorm en ingrijpend, maar ook voor de samenleving. Het huidige systeem is gebaseerd op straffen; dat heeft niets opgeleverd, behalve nog meer ellende. Voor gezinnen, ouders, kinderen, vrienden, schuldeisers en overheid. Structureel gebeurt er niets: het armoedevraagstuk met bijkomende problemen is niet opgelost en nieuwe ellende ontstaat nog steeds. Sterker nog, de overheid maakt het erger door eigen beleid en regelgeving. Dit beleid moet helemaal op de schop. Sociaal & Groen wil o.a. een financiële coach.

armoedeboete (bestuursrechtelijke zorgpremie)

Onder de huidige wetgeving worden mensen die de premie van hun zorgverzekering zes maanden lang niet kunnen betalen, aangemeld bij het CAK*) voor de regeling wanbetalers. Zodra dit gebeurt, zijn zij alleen nog verzekerd via de basisverzekering met 30% boete per maand (opgelegd door de minister). Voor 2020 is de boete € 410,49 (€ 402,24 in 2019).
Deze boete op armoede treft de meest kwetsbare mensen in de samenleving: zij die (tot over hun oren) in de schulden zitten, bijna altijd door toedoen van de overheid (CJIB), incassobureaus en gerechtelijke uitspraken. Het betreft vooral mensen in de schuldsanering, in de bijstand of met bijstandsboetes, vluchtelingen met een verblijfsvergunning en hulpbehoevenden. Sociaal & Groen wil dat deze boete onmiddellijk wordt gestopt.

basisinkomen

Meer en meer mensen leven in economische onzekerheid door automatisering, robotisering, werkloosheid en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Door technologische ontwikkelingen zullen steeds meer banen verdwijnen. Sociale zekerheid wordt daardoor steeds duurder en ineffectiever. We hebben nieuwe mechanismen nodig om de levensstandaard van grote groepen mensen op peil te houden. Het basisinkomen, hierna ‘BI’,  is het enige sociale middel dat gegarandeerd iedereen bereikt, in tegenstelling tot de huidige regelingen die gebaseerd zijn op gedrags- en inkomenstoetsen.

sociale energietransitie

Mensen met een smalle beurs hebben vaak weinig interesse in verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Hun focus ligt bij overleven. Deze mensen dreigen kind van de rekening van de energietransitie te worden, bleek eerder ook al uit doorrekening van de wijkaanpak door het PBL en het CPB.