criminaliteit

Onderzoeken tonen keer op keer aan dat er een duidelijk causaal verband is tussen werkloosheid en criminaliteit. Ook scholing speelt een belangrijke rol. Sommige onderzoeken tonen aan dat er geen verband is tussen allochtonen en criminaliteit.

gevangenisstraffen (vervroegde invrijheidstelling)

Volgens WHD zou niet alleen vergelding of de bestraffing een (substantiële) rol moeten spelen bij vaststelling van straffen, maar zeker ook de bescherming van de samenleving, en dat is nu eenmaal nà strafuitzitting.
Het is dit onderdeel dat vervroegde vrijlating mogelijk maakt, ter voorkoming van te ernstige beschadiging van de (ex-)gedetineerde en recidief gedrag. Vervroegde invrijheidstelling leidt ertoe dat in zijn algemeenheid straffen slechts voor ¾ hoeven te worden uitgezeten.

Volgens WHD zou niet alleen vergelding of de bestraffing een (substantiële) rol moeten spelen bij vaststelling van straffen, maar zeker ook de bescherming van de samenleving, en dat is nu eenmaal nà strafuitzitting.
Het is dit onderdeel dat vervroegde vrijlating mogelijk maakt, ter voorkoming van te ernstige beschadiging van de (ex-)gedetineerde en recidief gedrag. Vervroegde invrijheidstelling leidt ertoe dat in zijn algemeenheid straffen slechts voor ¾ hoeven te worden uitgezeten.