onze kernwaarden en hoofdaandachtspunten

 

“Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis”

Confucius

“Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid”

William Cowper

“Nuchter zijn en twijfelen, dat is de kern van wijsheid”

Epicharmus

beginselen

Iedere politieke stroming/organisatie heeft zijn eigen prioriteiten. Sociaal & Groen heeft die ook, maar maakt onderscheid in kernwaarden en overige. De kernwaarden -ook wel strijdpunten omdat ze niet onderhandelbaar zijn- geven de ziel aan van de stroming, hetgeen waar we voor staan, onze principes.

De kern-aandachtsgebieden van Sociaal & Groen:

a)   eerlijke welvaartsverdeling;
b)   milieu & natuur;
c)   dienstbare en zorgzame overheid;
d)   mens- en dierwaardig bestaan voor ieder mens & dier;
e)   hervorming democratie;

wat we onder deze punten o.a. verstaan:

a)   Sociaal & Groen wil naar een sociale samenleving
 • afschaffen armoede;
 • aanpakken schuldenindustrie;
 • nieuwe faillissements- en incassowet;
 • basisinkomen;
 • toptarief IB- en vermogensbelasting;
 • alle overheidsheffingen/belastingen progressief belasten;
 • zekerheid (sociale) voorzieningen;
 • afschaffen pensionering; (vrije keuze)
 • EU multinationals-VpB tarief;
 • nationaal zorgfonds;
b)   Sociaal & Groen wil een schone en duurzame wereld
 • stevige maatregelen voor een duurzame, schoon milieu;
 • alle recycling- en/of verwijderingskosten in kostprijs;
 • plasticloze supermarkten;
 • stimulering schone en duurzame industrie, belasten vervuilende;
 • Nederland voorloper in alternatieve energie (via stimuleringsfondsen);
 • economische ontwikkeling in samenhang met en behoud van natuurlijke hulpbronnen.
c)   Sociaal & Groen wil een dienstbare overheid
 • systeemwijziging waarbij de overheid dienstbaar wordt aan burger en samenleving in de plaats van andersom;
 • prioritering criminaliteit i.p.v. ‘commerciële’ politie;
 • begeleidingstrajecten kleine criminaliteit en mensen die hulp nodig hebben om in samenleving te functioneren;
 • nutsvoorzieningen nationaliseren;
 • uitvoeren Sociaal & Groen Delta Plan Wonen*);
 • betrokkenheid van burgers door directe en concrete invloed;
 • burgerraden;
d)   Sociaal & Groen wil een rechtvaardige, inclusieve samenleving. Mensen- en dierenrechten.
 • mensenrechten, aanpakken racisme en discriminatie, gelijke rechten voor iedereen afdwingen waar nodig;
 • zorg op menswaardig niveau;
 • aanpakken vee-industrie;
 • ieder mens heeft recht op gelijke kansen en ieder mens & dier op een mens- en dierwaardig bestaan;
 • invoeren Moral Trade Act *)
e)    Sociaal & Groen wil het vertrouwen in democratie herstellen
 • verbeteringen in het democratische systeem;
 • competentietoetsing-stempas;
 • afschaffen coalitiesysteem;

 

Sociaal & Groen. Sociaal.Idealen.Samen.

Geef een reactie