beschutting weidedieren

Aan het houden van dieren zit een verzorgingsverplichting, dieren zijn geen speelgoed.
Sociaal & Groen wil dat landbouwhuisdieren gehuisvest en verzorgd worden in overeenstemming met hun aard en gedrag.

Sociaal & Groen wil zo spoedig mogelijk af van het onbeschut houden van dieren. Daarom wil Sociaal & Groen de wet veranderen, waarbij het houden van dieren de plicht tot de juiste beschutting met zich meebrengt.​

De minachting voor onze natuur is een dwaling van onverstand

Vauvenargues

dierenrechten
middelgrote versie
Dieren houden volgens hun natuurlijke behoefte

Sociaal & Groen wil dat landbouwhuisdieren gehuisvest en verzorgd worden in overeenstemming met hun aard en gedrag.
De groep “weidedieren”, zoals bijvoorbeeld paarden, ezels en schapen, is geen natuurlijke diergroep, maar omvat de zoogdiersoorten die een weide nodig hebben met aanzienlijk meer vierkante meters dan de gemiddelde tuin. Voor deze dieren heeft men aanzienlijk meer weide nodig dan de gemiddelde tuin.
Deze dieren worden buiten gehouden, maar vaak is een verwarmd binnenverblijf voor de winter en beschutting tegen regen en wind nodig. Deze dieren zijn simpelweg niet bestand tegen het vaak gure Noord-Europese winterweer, zoals hagel of sneeuw. Maar ze hebben ook beschutting nodig bij felle zon en heftige regenbuien.
Vrijwel allemaal zijn het groepsdieren die zich alleen niet prettig en veilig voelen. Het gedrag van deze dieren in de vrije natuur toont onweersproken aan dat zij behoefte hebben aan beschutte plaatsen. In de wet Dieren is daarom vastgelegd dat elk dier recht heeft op bescherming tegen slechte weersomstandigheden. Toch heeft men gemeend in de Oostvaardersplassen geen beschutting te moeten leveren. Zo heeft men geen schuilstallen gebouwd met als gevolg dat deze dieren niet alleen een gruwelijke hongerdood sterven, maar ook letterlijk doodvriezen. Sociaal & Groen wil zo spoedig mogelijk af van deze toestanden en de wet veranderen, waarbij voor ieder dier een beschuttingsmogelijkheid verplicht is.
Veel eigenaren van hobbydieren hebben hun vee niet dicht bij huis lopen, maar in een verderop gelegen weiland. Bij extreem weer is het voor hen dus geen optie om hun dieren ‘even’ op stal te zetten. Om toch te voldoen aan de door Sociaal & Groen voorgestelde wetswijziging zal opgenomen worden dat aan iedere vergunning om weidedieren te houden, automatisch een beschuttingsverplichting zit. Als de gemeente geen bouwsels wil toestaan, is daarmee het houden van weidedieren impliciet niet toegestaan. De vorm van beschutting moet bovendien passen bij het soorteigen gedrag van de betreffende dieren.


dieren zijn geen speelgoed

Aan het houden van dieren zit een verzorgingsverplichting, dieren zijn geen speelgoed.
Het provinciebestuur verbiedt vaak schuilstallen in buitengebieden uit angst voor verrommeling van het landschap. Dat zal dus met het Sociaal & Groen voorstel niet meer mogelijk zijn. Overigens kunnen met het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen en maximale afmetingen goede schuilgelegenheden geboden worden die prima passen in het landschap.

Sociaal & Groen wil zo spoedig mogelijk af van de toestanden dat weidedieren onbeschut in weer en wind sterven van weersomstandigheden, zodat de wet moet veranderen, waarbij voor ieder dier een beschuttingsmogelijkheid verplicht is.

jc090620

uitgebreide versie (in bewerking)

In de vrije natuur is het beschutting zoekende gedrag onweersproken aangetoond.

STANDPUNTEN / VERSCHILLEN PER PARTIJ (Weidedieren)

VVD                               geen standpunt

CDA                               geen standpunt

PVV                                geen standpunt

D66                                geen standpunt

GroenLinks                 geen standpunt

PvdA                              geen standpunt

SP                                   geen standpunt

PvdD                      –  landbouwhuisdieren gehuisvest en verzorgd worden in overeenstemming met hun                                                              aard en gedrag.
​                          –   deze beschutting moet voor alle weidedieren verplicht worden.

Sociaal & Groen       –  wettelijke regeling: aan het houden van weidedieren zit een
beschuttingsverplichting in overeenstemming met aard en gedrag van dieren;

Eén gedachte over “beschutting weidedieren”

  1. Naast de beschutting/huisvesting denk ik dat er ook gekeken moet worden naar andere aspecten van de weidedieren. Ik woon een deel van het jaar in Frankrijk en daar zijn weides wel iets anders dan in NL. Geen rechthoekige lap grasland, maar rond mijn huis zijn weides die over heuvels en langs rivieren gaan. De koeien trekken in de ochtend de heuvels in komen voor de nacht weer beneden bij de rivier. Er zou veel meer ruimte moeten zijn voor kuddegedrag. Dus niet allemaal weides, maar een groot graslandschap, zonder hindernissen. Koeien hebben allemaal een tag in hun oor, dus een boer moet gewoon goed zoeken naar zijn koeien in zo’n weidelandschap. Als er op geregelde plekken een melkautomaat staat, die toch registreert hoeveel melk iedere koe geeft, dan maakt het niet uit dat koeien van meerdere boeren er gebruik van maken. Die redenatie gaat ook op voor andere weidedieren uiteraard.
    Het dier moet leidend zijn, niet het gemak van de boer. Levert mogelijk ook werkgelegenheid op en zeker mooier vlees. Rare combi, maar je snapt het wel. Het product wordt daardoor wellicht duurder, maar dan eten we er minder van, win, win.

Geef een reactie