Arme mensen gaan zes jaar eerder dood

De gezondheidsverschillen tussen mensen in de ‘goede’ wijken en de ‘slechte’ wijken zijn gigantisch. Het CBS zocht het uit: Nederlanders met als hoogst genoten opleiding het vmbo leven ruim zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Bovendien leven zij bijna vijftien jaar minder in goede gezondheid dan hun medeburgers die hbo of universiteit hebben gedaan.
Laagopgeleide Nederlanders hebben bijna zes keer zo vaak diabetes, twee tot drie keer zo vaak de longziekte COPD, hebben ruim twee keer zo vaak last van chronische stress, angst of depressie, ruim tweeënhalf keer zo vaak obesitas. En dan sterven baby’s in armere wijken ook nog veel vaker voor de geboorte dan in de rijke delen van de stad.

Armoede in Nederland

Door het (neo)liberale beleid van recente regeringen (VVD, PvdA, D66, CU en het CDA) zijn de inkomens- en vermogensverschillen wederom toegenomen in Nederland. Nederland behoort tot de top vijf van de rijkste landen van Europa, volgens premier Mark Rutte en econoom Mathijs Bouman staat Nederland zelfs op de tweede plaats ter wereld (19-03-2019 EenVandaag). Armoede in een rijk land is een keuze. Sociaal & Groen wil armoede afschaffen.

armoedeboete (bestuursrechtelijke zorgpremie)

Onder de huidige wetgeving worden mensen die de premie van hun zorgverzekering zes maanden lang niet kunnen betalen, aangemeld bij het CAK*) voor de regeling wanbetalers. Zodra dit gebeurt, zijn zij alleen nog verzekerd via de basisverzekering met 30% boete per maand (opgelegd door de minister). Voor 2020 is de boete € 410,49 (€ 402,24 in 2019).
Deze boete op armoede treft de meest kwetsbare mensen in de samenleving: zij die (tot over hun oren) in de schulden zitten, bijna altijd door toedoen van de overheid (CJIB), incassobureaus en gerechtelijke uitspraken. Het betreft vooral mensen in de schuldsanering, in de bijstand of met bijstandsboetes, vluchtelingen met een verblijfsvergunning en hulpbehoevenden. Sociaal & Groen wil dat deze boete onmiddellijk wordt gestopt.

Basisinkomen

Meer en meer mensen leven in economische onzekerheid door automatisering, robotisering, werkloosheid en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Door technologische ontwikkelingen zullen op termijn steeds meer banen verdwijnen. Sociale zekerheid wordt daardoor duurder en ineffectiever. We hebben nieuwe mechanismen nodig om de levensstandaard van grote groepen mensen op peil te houden. Het basisinkomen, hierna ‘BI’,  is het enige sociale middel dat gegarandeerd iedereen bereikt, in tegenstelling tot de huidige regelingen die gebaseerd zijn op gedrags- en inkomenstoetsen.

belastingontduiking opheffen

De essentie van de belastingontduiking en -ontwijking door multinationals is geschuif met geld tussen vestigingen in verschillende landen. Een multinational heeft veel mogelijkheden om kosten en baten boekhoudkundig gezien zo gunstig mogelijk over zijn vestigingslanden te verdelen. Dit gebeurt op zodanige wijze, dat nauwelijks nog ergens belasting wordt betaald.

Sociaal & Groen wil dat ieder bedrijf, dat in een ander land één of meer vestigingen heeft -wereldwijd- het verschil betaalt tussen een Europese normheffing en de belaste winst in welk land waar ook ter wereld. Daarmee wordt enerzijds concurrentievervalsing onmogelijk en is het anderzijds afgelopen met iedere vorm van minder belasting betalen door constructies en afspraken, waaronder ‘verliesconstructies’ in andere landen.
​​

Miljardairs afschaffen

Er is geen rechtvaardiging te vinden waarom iemand als Jeff Bezos 50 miljard euro rijker moet kunnen worden als gevolg van een pandemie die volledig buiten zijn handelen lag, terwijl anderen failliet gaan door dezelfde pandemie. Sociaal & Groen heeft niets tegen rijkdom, maar wel tegen sociale ongelijkheid, een oneerlijk maatschappelijk speelveld en onnodige armoede.

Vermogensbelasting

In 2001 heeft Nederland de Vermogensbelasting afgeschaft.
Als het gemiddelde rendement 8% bedraagt (aan de lage kant) verdubbelt een vermogen na 9 jaar (Business Insider Nederland). Als je rijk bent kun je je vermogen dus snel aanzienlijk vergroten. In de hoogste schrijf is de belasting 1,7639 % over 1 miljoen. Daar zullen de rijken niet wakker van liggen. Het neoliberale beleid dendert flink door. *)

Vijf redenen waarom een hoger minimumloon een goed idee is

Een verhoging van het minimumloon leidt niet tot minder banen.
Het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) om het minimumloon te verhogen is een prima idee, zeggen experts. Er zijn immers nauwelijks negatieve effecten, terwijl er wel tal van voordelen zijn.
Dat geldt niet alleen voor degenen die het minimumloon krijgen, maar ook andere werkenden én de economie als geheel.

welvaartsverdeling

Vele problemen in onze samenleving zijn terug te voeren op armoede en onrecht.
Een eerlijke verdeling betekent dat (schat-) rijke mensen moeten gaan delen met hen die rond de armoedegrens leven. Rijkdom is vaak aan toevallige omstandigheden toe te schrijven, waar mensen geboren zijn, in welke sociale klasse en een kans die anderen toevallig niet hebben gekregen. Geboren met veel leerpotentie of met een handicap. Velen hebben geluk, velen hebben ongeluk. Maar toeval of geluk geeft nog geen recht op schrijnende ongelijkheid.

Vele problemen in onze samenleving zijn terug te voeren op armoede en onrecht.
Een eerlijke verdeling betekent dat (schat-) rijke mensen moeten gaan delen met hen die rond de armoedegrens leven. Rijkdom is vaak aan toevallige omstandigheden toe te schrijven, waar mensen geboren zijn, in welke sociale klasse en een kans die anderen toevallig niet hebben gekregen. Geboren met veel leerpotentie of met een handicap. Velen hebben geluk, velen hebben ongeluk. Maar toeval of geluk geeft nog geen recht op schrijnende ongelijkheid.