Sociaal & Groen wil progressieve overdrachtsbelasting vanaf tweede woning

Om verdere speculatie op de woningmarkt tegen te gaan en de prijsopdrijving ten gevolge hiervan in te dammen, wil WHD progressieve overdrachtsbelasting (via een staffel voor het aantal woningen) invoeren vanaf de tweede woning en alle woningen boven € 500.000,-. Woningbouwverenigingen worden vrijgesteld.

 

“BTW staat voor Belasting op Toegevoegde Waarde, geheven op bijvoorbeeld groente. Een interessante casus levert het ontbreken van Toegevoegde Waarde, zoals bijvoorbeeld in het geval van prinses Amalia, een tiener die jaarlijks 1,5 miljoen belastinggeld krijgt. Kennelijk hoeft er voor zowel inning als besteding niet altijd een logische grondslag te bestaan.”

Wim Lanfermeijer

progressieve overdrachtsbelasting
belastingen . welvaartsverdeling

Naar een basissuggestie van Mathijs Bouman (macro-econoom)

Mensen die voor hun werk moeten verhuizen, wil WHD niet op extra kosten jagen. Daarom is WHD voorstander van een hogere overdrachtsbelasting vanaf de tweede woning. Voor hen die zich een dure woning kunnen permitteren (boven de € 500.000,- ) blijft de overdrachtsbelasting de huidige 2% (1e woning).

middelgrote versie

Ooit was de overdrachtsbelasting 6%, het percentage dat nieuwe huiseigenaren tot 2011 standaard moesten betalen bij aankoop van een woning. In juni van dat jaar besloot Rutte-I (kabinet met gedoogsteun van de PVV) om de overdrachtsbelasting te verlagen naar 2%.

Alhoewel het een crisis-maatregel was staat de overdrachtsbelasting nog steeds op het ‘crisisniveau’ van 2%. Inmiddels is van laag vertrouwen op de huizenmarkt al lang geen sprake meer. Prijzen stijgen met bijna 9% op jaarbasis. Dat is de snelste stijging in zestien jaar. In veel regio’s en vooral in de grote steden is sprake van een oververhitte markt.
Dat betekent niet automatisch dat de huizenmarkt een zeepbel is, maar wel dat veel van de argumenten uit 2011 voor het 2%-tarief nu niet meer gelden. Verhoging naar bijvoorbeeld 50 % voor de vijfde woning zou de broodnodige verkoeling geven. Zo wordt de belasting een instrument om de immer hysterische huizenmarkt wat te stabiliseren. Omhoog in goede tijden, omlaag als het slecht gaat. Speculatie wordt daarmee onaantrekkelijker.

Er is geen sprake meer van een crisis op de woningmarkt, in tegendeel, dus de overdrachtsbelasting kan weer omhoog.

nadelen

Er zijn nadelen aan het idee om dit voor alle woningen te laten gelden. Het op kosten jagen van mensen die voor hun werk moeten verhuizen, leidt tot hogere werkloosheid en lagere groei. Daarom is WHD voorstander van opnieuw een hogere overdrachtsbelasting maar dan vanaf de tweede woning in te voeren, alsmede voor woningen vanaf € 500.000,-. Voor hen die zich een dure woning kunnen permitteren (boven de € 500.000,- ) blijft de overdrachtsbelasting de huidige 2% (1e woning). Wie een huis koopt als belegging is dan duurder uit dan wie er zelf in gaat wonen. Rabobank-econoom Menno Middeldorp pleitte daar al eerder voor.
Belast worden dan alleen zij die woningen kopen voor belegging en speculatie en zij die zoveel geld hebben dat ze belastingen het niets kan schelen. Van de opbrengst kunnen we het eigen risico op de ziektekosten bijvoorbeeld verlagen of de verhuurdersheffing afschaffen.

jd290520

uitgebreide versie
(under construction)

Grote particuliere huisbazen winnen terrein op de Nederlandse woningmarkt. De grootste drie hebben ieder huurwoningen met een totale waarde van ruim 1 miljard euro.
De tien grootste particuliere verhuurders op de woningmarkt bezitten samen zo’n 35.000 huizen. Aat van Herk is de grootste pandjesbaas met 5.820 woningen in eigendom. Prins Bernhard junior haalt de top 300 niet eens, met ‘slechts’ 42,6 woningen volledig in bezit.
Eén miljoen huizen zijn in handen van particulieren of beleggers. Die manifesteren zich momenteel nadrukkelijk op de huizenmarkt door veel nieuwe huizen te kopen. De gemiddelde huur in de vrije sector wordt daardoor opgedreven en is inmiddels 1.100 euro per maand (bron: AD).
Het aantal huurhuizen in bezit van de grootste particuliere eigenaren is in tien jaar tijd met 22,3 procent gestegen. Ook grote institutionele beleggers kochten de afgelopen jaren huurhuizen bij. Woningcorporaties hebben onder druk van de overheid juist bezit verkocht, maar blijven nog altijd de grootste aanbieder van huurwoningen (bron: Volkskrant)

 

STANDPUNTEN / VERSCHILLEN PER PARTIJ (overdrachtsbelasting)

VVD                               – geen standpunt;

CDA                               – geen standpunt;

D66                               – geen standpunt;

GroenLinks                – geen standpunt;

PvdA                              – geen standpunt;

PVV                                – geen standpunt;

SP                                   – geen standpunt;

WHD                            – progressieve overdrachtsbelasting naar aantallen vanaf de tweede woning evenals alle woningen vanaf €  500.000,-

Geef een reactie