Dierenleed: dieren zijn geen gebruiksvoorwerp

Sociaal & Groen wil een ethisch verantwoorde dierenhandel. Daarin past geen handel in dieren die particulieren via internet aanbieden. Mensen kunnen hun dieren tenslotte naar de beroepshandel brengen of een dierenasiel. Een dier is geen gebruiksvoorwerp.

“Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijk geslacht”

Romain Rolland

“Liefde op het eerste gezicht wil soms ook wel eens moord en doodslag worden op het tweede”

Willem Frederik Hermans

dierenleed
dierenrechten
middelgrote versie
particuliere dierenhandel

​Nog steeds worden honderden dieren per jaar op schandalige wijze door mensen zonder geweten achtergelaten. Honden aan een boom gebonden, katten ver weg gedumpt, evenals exotische dieren. Mensen blijken volstrekt onbedachtzaam dieren aan te schaffen zonder een moment na te denken over de gevolgen van het houden van dieren. Net zo makkelijk als ze worden aangeschaft, worden ze gedropt of verwaarloosd. Dat gebeurt meestal door een impulsaanschaf.
De handel in dieren en dierbenodigdheden is winstgevend. De afgelopen jaren is het aantal verkooppunten gegroeid. Dieren zijn niet meer alleen te koop bij de dierenwinkel of bij de fokker zelf, maar ook volop op internet. Het mogen verhandelen van dieren via aanbiedingssites als Marktplaats werkt impulsaankopen in de hand, zorgt voor illegale handel en trekt broodfokkers aan die alleen gaan voor winstbejag.

Sociaal & Groen vindt dat de aanschaf van een dier nooit een impulsbeslissing mag zijn en wil daarom het aantal verkooppunten sterk beperken. Daarom moet er een verbod op de verkoop van dieren op internet komen.
Zolang er nog geen verbod is op de verkoop van dieren via internet, moet er streng gecontroleerd en gehandhaafd worden op internet om illegale handel en broodfokkers aan te pakken.
Sociaal & Groen is dan ook verheugd dat er per 1 februari 2015 een ‘positieflijst’ is met dieren die (alleen nog) verhandeld mogen worden. Dit maakt het voor burgers veel duidelijker over wat wel en niet is toegestaan op internet. Tevens zorgt het ervoor dat het makkelijker wordt de handel van dieren op internet te handhaven.

Sociaal & Groen wil de handel in dieren door particulieren via internet verbieden. Mensen kunnen hun dieren tenslotte naar de beroepshandel brengen of een dierenasiel. Een dier is geen gebruiksvoorwerp.

uitgebreide versie
(under construction)

 

STANDPUNTEN / VERSCHILLEN PER PARTIJ (Dierenleed)

Geef een reactie