van bermen en braakliggende gronden naar bijenparadijs

Sociaal & Groen wil de bijenpopulatie van Nederland weer terugbrengen naar een gezond en evenwichtig niveau. Dat kan eenvoudig door zoveel mogelijk bermen in te zaaien met allerlei soorten bloemenzaad.

 

Wanneer ge kersen wilt eten, moet ge de bijen niet vergeten.

 

Waar de bij ligt uitgeteld is het droevig met het milieu gesteld.

bermen met bloemen
dierenrechten . ons voedsel . schoon en duurzaam

 

Er zijn genoeg bermen en braakliggende gronden om wilde bloemen in te zaaien. Ook zijn er andere maairegels nodig. We moeten hier op grote schaal verandering in brengen. Sociaal & Groen wil van Nederland een gezond, natuurlijk en evenwichtig bijenland maken, in het belang van mens, dier en milieu. Dat kan eenvoudig door zoveel mogelijk bermen en braakliggende gronden in te zaaien met allerlei soorten bloemenzaad.

Bijen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 80% van de groenten, fruit en noten op de versafdeling van de supermarkt.

 

middelgrote versie
het kan wel en eenvoudig

Sociaal & Groen wil van Nederland weer een gezond bijenland maken. Dat kan eenvoudig door o.a. zoveel mogelijk  bermen en braakliggende gronden in te zaaien met allerlei soorten bloemenzaad. Zo is er voldoende nectar en stuifmeel voor de bijen om te kunnen overwinteren.

Bijen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 80% van de groenten, fruit en noten op de versafdeling van de supermarkt. De bijen staan onder druk, maar volgens Honey Highway is de oplossing kinderlijk simpel.
Er zijn genoeg bermen om wilde bloemen in te zaaien maar er zijn andere maairegels nodig. We moeten hier op grote schaal verandering in brengen. Sociaal & Groen wil van Nederland een gezond, natuurlijk en evenwichtig bijenland maken. Een mooi, gezond en biodivers land vol met mooie bloemen.

De eerste Honey Highway werd in 2015 gerealiseerd. Deze is gesitueerd bij de A4 tussen Delft en Schiedam. Inmiddels is er een aantal bermen vol bloemen bij gekomen.
We kunnen de bermen van verschillende Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en waterdijken inzaaien (gebeurt al soms) met meerjarig streekeigen wilde bloemenzaad. Dat bloemenzaad is afgestemd op de grondsoort zodat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. De bermen zijn uitermate geschikt omdat hier, op natuurgebieden na, geen kunstmest is.
Bij het inzaaien is het essentieel dat er goede afspraken worden gemaakt over het maaien. Het is namelijk belangrijk dat de bijen een zo lang mogelijke periode stuifmeel en nectar kunnen verzamelen zodat ze goed kunnen overwinteren. Zo kunnen we de inheemse wilde bijen én de Nederlandse bijen behouden en terugbrengen.

Het is belangrijk dat mensen inzien dat de bijen het lastig hebben. Als we er nu niets aan doen dan is Nederland straks helemaal een groene woestijn. Er zijn nog steeds te weinig bloemen. Mensen kunnen de bijen helpen door daar verandering in te brengen.
Daarnaast willen we projectontwikkelaars vragen om grond beschikbaar te stellen. Alle kleine beetjes helpen. Mensen kunnen ook helpen door zelf zakjes bloemzaad te zaaien. Dat kan nog prima tot november. De eenjarige wilde bloemen komen dan waarschijnlijk in het vroege voorjaar op.

 

“Bijen zijn de verbindingsdraad in ons ecosysteem; ze verbinden bloemen met fruit, en fruit met de voedselketen.”

 

Onze missie is dat de Nederlandse bijen niet in leven worden gehouden door ze bij te voeren, maar doordat ze genoeg natuurlijk voedsel hebben. We hopen dat de bijenvolken en inheemse bijen zich weer gaan vermeerderen.
Onze droom is dat Nederland een lichtend voorbeeld wordt in het terugbrengen en behouden van honingbijen en inheemse wilde bijen. Om dat te bereiken willen we een derde van Nederland aan bermen, dijken en braakliggende gronden inzaaien met streekeigen wilde bloemen. Zo wordt Nederland een kleurrijke bloemenzee en een écht bijenparadijs.

Een tijdje terug is er een boomregister in het leven geroepen om bijen te helpen. Bomen spelen namelijk een grote rol in de voedselvoorziening van de bij.

bestrij­dings­mid­delen en bijen­sterfte

Sociaal & Groen is, samen met de Partij voor de Dieren, (PvdD) bezorgd over de massale bijensterfte. Extreem giftige bestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met het verlies van de bij, moeten van de markt worden gehaald. In Frankrijk, Italië en Slovenië zijn deze gevaarlijke gifstoffen (de zogenoemde neonicotinoïden, zoals imidacloprid) inmiddels verboden.

Onderzoekers hebben wereldwijd allang geconstateerd dat deze superinsecticiden negatieve effecten hebben op bijenpopulaties. De kabinetten Rutte (en vorige kabinetten) vast aan de lijn dat ieder verband tussen het gifgebruik en de sterfte van bijenvolken ontkennen en steeds beweerden dat er meer onderzoek nodig is. De aanbevelingen van de UU worden steevast genegeerd.

Sociaal & Groen en de PvdD willen een verbod op de nieuwe, extra sterke en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. Meerdere kabinetten hebben deze moties structureel naar de prullenbak verwezen met het argument dat meer onderzoek nodig zou zijn.

Daarnaast wil Sociaal & Groen en de PvdD dat er een verbod komt op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen in tuincentra en andere winkels. Gemeentes moeten overschakelen op gifvrij onderhoud van de openbare ruimte.

Sociaal & Groen wil de bijenpopulatie van Nederland weer terugbrengen naar een gezond en evenwichtig niveau. Dat kan eenvoudig door zoveel mogelijk bermen in te zaaien met allerlei soorten bloemenzaad. De gemeenten krijgen hiervoor een taakstelling.
​Er moet een verbod komen op chemische bestrijdingsmiddelen.

Fabels en feiten over bijen (1): verschillende soorten bijen

https://www.thepollinators.org/

standpunten / verschillen per partij (bijen)

VVD

  • geen standpunt

PVV

  • geen standpunt

Sociaal & Groen

  •  bermen en braak liggende terreinen inzaaien met bloemenzaad;
  •  gemeente krijgen taakstelling om dit uit te voeren;
  • verbod op chemische bestrijdingsmiddelen;

Partij voor de Dieren

  • verbod op chemische bestrijdingsmiddelen;

Geef een reactie