besnijdenis (circumcisie)

​lichamelijke integriteit en recht op zelfbeschikking zwegen zwaarder dan geloof.

Sociaal & Groen is van mening, tezamen met internationale instellingen als UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie, dat besnijdenis niet van deze tijd is, dus ook niet voor jongetjes, en dat dezelfde wetgeving zoals die nu geldt voor vrouwen, voor jongetjes dient te gelden.
Het zelfbeschikkingsrecht en de fundamentele rechten t.a.v. het eigen lichaam wegen voor Sociaal & Groen zwaarder dan de godsdienstvrijheid.
Baby’s kunnen niet zelf beslissen over hun eigen lichaam. Ieder mens heeft het fundamentele recht te beslissen over zijn/haar eigen lichaam.

​Sociaal & Groen wil dat mannenbesnijdenis alleen toegestaan is als dit wordt uitgevoerd in een ziekenhuis en na 18-jarige leeftijd, tenzij er medische redenen zijn dit eerder te doen.

inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving is een samenleving die inzet op de participatie van iedereen, een samenleving waarin elk lid een aandeel heeft en waar de notie van wederkerigheid centraal staat.
Een inclusieve maatschappij is een maatschappij waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen (of geen geloof), tegengestelde ideologieën, uit verschillende klassen, leeftijden, culturen of sociale groepen, met diverse seksuele oriëntaties, kunde of beperkingen, zich ingesloten, zich thuis voelen. De ‘andere’, diegene die niet overeenkomt met de zelfdefiniëring, is in een inclusieve maatschappij niet iemand die enkel moet ‘getolereerd’ worden, maar iemand die men respecteert voor wie hij of zij is, iemand met wie we op een rationele manier van elkaar kunnen leren

raad voor mensenbescherming

Ieder mens heeft het recht op een fatsoenlijk leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand mag onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Soms lukt het mensen niet om deze verantwoordelijkheid voldoende te nemen, ook niet met steun van het sociale netwerk waaronder familie en hulpverlening. Als een mens daarbij ernstig in zijn/haar vrijheid en onschendbaarheid van de persoon wordt bedreigd, of sprake is van een onmenselijke situatie, is het de taak van de Raad voor de Mensenbescherming om maatregelen voor te stellen en te vragen om de rechten van dit mens te waarborgen.

​WHD wil één Raad voor de Mensenbescherming, waarin verschillende zelfstandige afdelingen zijn opgenomen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Iedereen kan vermeende ongewenste toestanden melden.

racisme en discriminatie

In Nederland bestaat racisme. Dat is geen fijne boodschap. Het is een boodschap die heel veel mensen heel lang niet hebben willen horen. Maar WHD gaat er niet omheen. Als we luisteren naar de verhalen die mensen van een andere kleur dan wit vertellen, horen we dat racisme in Nederland is geworteld. In onze geschiedenis, onze overheid, onze wijken, onze scholen. Ook al zijn er weinig mensen die bewust racistisch zijn, we leven in een land waar discriminatie en racisme bestaat.

verbod Rooms-Katholieke kerk

Niet ontkend kan worden dat deze organisatie kennelijk een netwerk faciliteert waarbinnen op onvoorstelbaar grote schaal pedofilie en verkrachtingen kunnen plaatsvinden, zelfs door kardinalen en bisschoppen, zoals onlangs is gebleken.
In een beschaafd land worden geïnstitutionaliseerde pedofiele netwerken verboden.

Sociaal & Groen wil het OM laten onderzoeken of het mogelijk is, evenals gepoogd in 2011, de Rooms-Katholieke kerk in Nederland te verbieden op grond van een criminele organisatie.

vluchtelingen

Ieder mens heeft het recht op een fatsoenlijk leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand mag onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er naar schatting tussen 2014 en 2020 meer dan 20.000 mensen verdronken tijdens hun overtocht via de Middellandse Zee. Ook worden vluchtelingen vaak slachtoffer van mishandeling, seksueel geweld en afpersing door mensensmokkelaars.