welkom bij Sociaal & Groen

Als onze hoop op het maken van een betere en veiligere wereld meer moet worden dan wishful thinking, dan zullen we onze kleine verschillen moeten overbruggen en de handen ineen moeten slaan.

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten”

Martin Luther King

wie zijn wij
A little about ourselves

Het denk- en discussieplatform (WHD) van Sociaal & Groen is een nieuwe maatschappelijk-politieke denktank. Vanuit het niets. Of misschien beter, vanuit een willekeurige groep betrokken burgers met de overtuiging dat het beter kan, dat we echt moeten vernieuwen.

Wij zijn gewone, betrokken burgers. Burgers die zich zorgen maken, maar die zeker ook maatschappelijk geëngageerd zijn. Burgers die zien dat het zo niet verder kan met Nederland en met de wereld. Samen willen veranderen, en niet terugdeinzen als dat ingrijpend moet. Wij willen dat zaken anders gezien gaan worden, en willen daartoe een visie en een denkrichting ontwikkelen. Hoe zou een ideale wereld er uit kunnen zien? Vele structuren, waarden of regelgevingen hebben aangetoond niet meer eigentijds te zijn, niet meer te passen in een alsmaar veranderende wereld. De digitale wereld. De wereld van onvoorstelbare ongelijkheid. De wereld van graaiers en vervuilers. De wereld van kapitalisten, (neo)fascisten en racisten. De wereld die we als afvalberg gebruiken. De oneerlijke verdeling van ons aller welvaart, de honger, de woningnood. Het roer moet om. Iedere partij roept het, maar het gebeurt niet. Dat duidt op een niet meer werkend (verouderd) politiek systeem.  We hebben principes en daar staan we voor.

​Sociaal & Groen: Idealen. Visie. Samen.

Sociaal & Groen team

Alessandro van Haag

Alessandro (Andro) van Haag, 1e secretaris

Student master in political science, international relations

Anneke Groeneveld
penningmeester

Anneke Groeneveld, 2e Penningmeester

bedrijfseconomie & administratie.

Ferry Wissink
bestuurslid

Ferry Wissink, bestuurslid

betrokken, nuchter, geïnteresseerd in economische vraagstukken

Igor Pont
media strategy

Igor Pont, marketing & campagnestrateeg.

Marketing strategy, positioning, emotive branding & concepting, trainer. Eigenaaar van Pontificaal.

Jos de Keijzer, schrijver

Jos heeft een achtergrond in de creatieve sector en de academische wereld. Nadat hij in 2017 na een studie theologie en godsdienstfilosofie in de Verenigde Staten terugkwam naar Nederland​, is hij zelfstandig tekstschrijver en ghostwriter geworden. Wanneer hij niet werkt aan opdrachten voor klanten, schrijft hij voor een eerlijkere en mooiere samenleving.

Kees Albers
2e secretaris & webmaster

 

Kees Alders, 2e secretaris, webmaster

master Theoretical & Social Psychology at UvA, VU. Schrijft artikelen voor Joop. Zijn columns over politiek en filosofie verschenen onder andere op Joop.nl, Sargasso.nl en Historiek.net. Het archief van deze stukken staat op klokwerk-tekst.nl.

Maarten Rector,  master Humanistiek en onderwijsdiploma’s.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die mee wil doen de kans krijgt in onze maatschappij? Dat is waar ik me op richt. Thema’s daarbij zijn: democratische ontwikkeling, burgerparticipatie, waardegedreven ondernemen, burgerschapsvorming en inclusie. En daarbij altijd het leren van en met elkaar.

Sociaal & Groen sluit voor mij aan doordat deze groep sociaal durft te dromen, kritisch is en betekenisvolle ideeën actief promoot waar dat nodig is”.

bestuurslid & journalist

Martijn Hover

Studied at Utrecht University,  journalist for 30 years, over 15 years as a science editor.

Rens Nagtegaal

Rens Nagtegaal

Master-student Economics: International Political Economy. Singapore Management University.

Ik ben lid geworden van S&G omdat ik het leuk vind om met een onbevangen blik naar de samenleving te kijken, te zoeken hoe we onze democratie kunnen versterken en hoe we een economische en ecologisch duurzame samenleving kunnen vormgeven.’

Sacha Gaus

Sacha Gaus. Moderator.

Ambassadeur van Humanitas Lelystad-Dronten, voorzitter Lelystadse Uitdaging, bestuurslid van de Nederlandse Uitdaging.

Waar ik me voorheen altijd enorm heb ingezet voor het welzijn van dieren, heb ik mijn aandacht de laatste jaren steeds meer verlegd naar welzijn van mensen.
Ik lees alles wat los en vast zit: kennis vergaren en me vastbijten in belangrijke onderwerpen, vind ik het leukste wat er is. Dier, natuur, milieu, klimaat en het sociaal domein (inclusiviteit, eerlijke verdeling) hebben daarbij mijn speciale interesse. Sociaal & Groen sluit volledig aan bij mijn kernwaarden.

Ik ben open, eerlijk, spontaan en toch direct: ‘What you see is what you get.’ “

Tycho Scholten

Tycho Scholten

Student filosofie en rechten aan de VU Amsterdam en schrijver

Wim Lanfermeijer
voorzitter

Wim Lanfermeijer, voorzitter

HBO juridisch/fiscaal/actuarieel, management, schrijver

 

vaste columnisten

 

Joost Heyink

Joost Heyink, adviseur, ideoloog

Universiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoeker, psycholoog en schrijver van vele boeken.

ontstaan Sociaal & Groen (WHD)

Oprichter Wim Lanfermeijer was een van de tienduizenden ontevreden PvdA’ers die de partij in de afgelopen decennia hebben verlaten (ca. 70.000), uit onvrede met de neoliberale koers die de PvdA heeft geaccepteerd, met name in het kabinet Rutte-Asscher (Rutte II).
Nadat hij eerst binnen de partij, via de beweging “Rooie Veren” heeft geprobeerd de partij weer een op sociale-kernwaarden gebaseerde koers te krijgen, moest hij ondervinden dat de partijtop hier weinig voor voelde. Zijn drieëndertig jarige lidmaatschap heeft echter zijn dromen voor een betere wereld diep verankerd: hij startte een maatschappelijk-politieke discussieplatform ‘We Have a Dream’ op Facebook, waar innovatieve ideeën werden bedacht, bediscussieerd en verzameld. Ook werd een kerngroep gevormd bestaande uit progressieve sympathisanten, uit verschillende politieke partijen. Voor zover niet actief zijn het allemaal mensen met maatschappelijke wortels in de milieu-, de vredes- en/of de vakbeweging.
Er wordt wel eens geadviseerd om van Sociaal & Groen een politieke partij te maken, omdat geen van de ‘drie op links’ (SP, PvdA en GL) biedt waar Sociaal & Groen voor staat.

Kort door de bocht kan Sociaal & Groen, de door de leden gekozen nieuwe naam voor WHD, omschreven worden als een mix van deze drie linkse partijen, inclusief de PvdD. Sociale rechtvaardigheid zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met groene waarden, dierenwelzijn en de kwaliteit van leven. We staan voor emancipatie en individuele ontplooiing, voor pluriformiteit van leefstijlen en culturen, voor gemeenschapszin tussen burgers en onderlinge solidariteit, voor vertrouwensherstel van politiek, voor mondiale solidariteit met mensen die in de verdrukking zitten. Ons hart is groot, zit links en is groen. Naast klassieke sociaal-economische waarden, zoals inkomensherverdeling en werkgelegenheid, zijn voor veel mensen de zorg voor milieu en natuur, voedselzekerheid, zelfbeschikking, emancipatie en gelijke rechten ook belangrijk geworden. Juist onze antwoorden zijn nodig voor de nieuwe grote maatschappelijke problemen in de wereld en dicht bij huis: alsmaar groeiende kloof tussen rijk en arm, het onbehagen door immigratie, de opwarming van de aarde, te veel mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan, culturele botsingen en wantrouwen in de democratie.

 

Geef een reactie