Anneke Groeneveld

Sociaal & Groen heeft een nieuwe penningmeester: Anneke Groeneveld.

Mijn gezin heeft een (milieu) bewuste leefstijl en een groot hart voor de zwakkeren en stemlozen in de samenleving. Ik voel me dus helemaal thuis bij Sociaal & Groen.
Ik ben benaderd om de rol van penningmeester van Sociaal & Groen op me te nemen en daar heb ik veel zin in. Ik kijk uit naar de verdere ontwikkeling van de beweging Sociaal & Groen.

Joost Heyink

WHD deelt mijn zorg en verontwaardiging over de teloorgang van de welvaartsstaat door de privatisering, dan wel liberalisering van vrijwel alle basisvoorzieningen. Daarnaast ademt WHD kosmopolitisme, zorg voor het milieu en een ruimhartig vluchtelingenbeleid. Er is geen andere partij of beweging die deze onderwerpen gezamenlijk zo centraal stelt. Zo kom ik uit bij WHD.

Als onze hoop op het maken van een betere en veiligere wereld meer moet worden dan wishful thinking, dan zullen we onze kleine verschillen moeten overbruggen en de handen ineen moeten slaan.