belastingontduiking opheffen

De essentie van de belastingontduiking en -ontwijking door multinationals is geschuif met geld tussen vestigingen in verschillende landen. Een multinational heeft veel mogelijkheden om kosten en baten boekhoudkundig gezien zo gunstig mogelijk over zijn vestigingslanden te verdelen. Dit gebeurt op zodanige wijze, dat nauwelijks nog ergens belasting wordt betaald.

Sociaal & Groen wil dat ieder bedrijf, dat in een ander land één of meer vestigingen heeft -wereldwijd- het verschil betaalt tussen een Europese normheffing en de belaste winst in welk land waar ook ter wereld. Daarmee wordt enerzijds concurrentievervalsing onmogelijk en is het anderzijds afgelopen met iedere vorm van minder belasting betalen door constructies en afspraken, waaronder ‘verliesconstructies’ in andere landen.
​​

Vermogensbelasting

In 2001 heeft Nederland de Vermogensbelasting afgeschaft.
Als het gemiddelde rendement 8% bedraagt (aan de lage kant) verdubbelt een vermogen na 9 jaar (Business Insider Nederland). Als je rijk bent kun je je vermogen dus snel aanzienlijk vergroten. In de hoogste schrijf is de belasting 1,7639 % over 1 miljoen. Daar zullen de rijken niet wakker van liggen. Het neoliberale beleid dendert flink door. *)

vliegtaks

Sociaal & Groen wil de ongelijkheid in het vervoersbeleid t.a.v. vliegbelasting aanpakken en is daarom voorstander van een progressieve vliegtaks, in lijn met het principe van draagkracht en ‘de vervuiler betaalt’

WHD voorstel voor inning miljarden misgelopen belastingen

Alweer enige tijd geleden kwam in een t.v-uitzending het regeringsbeleid ter zake de belastingdienst weer aan de orde. Door de belastingdienst werd geklaagd over continue verregaande bezuinigingen op het personeelsbestand terwijl, volgens de belastingdienst zelf, de staat miljarden misloopt, door een steeds gebrekkiger controle als gevolg van dit beleid. Van deze situatie is nu al vele jaren sprake maar er gebeurt niets (behalve arme onschuldigen controleren op basis van discriminatie)

Alweer enige tijd geleden kwam in een t.v-uitzending het regeringsbeleid ter zake de belastingdienst weer aan de orde. Door de belastingdienst werd geklaagd over continue verregaande bezuinigingen op het personeelsbestand terwijl, volgens de belastingdienst zelf, de staat miljarden misloopt, door een steeds gebrekkiger controle als gevolg van dit beleid. Van deze situatie is nu al vele jaren sprake maar er gebeurt niets (behalve arme onschuldigen controleren op basis van discriminatie)