armoede coach

Veel, erg veel mensen in Nederland zitten in financiële problemen. De gevolgen voor deze groep zijn enorm en ingrijpend, maar ook voor de samenleving. Het huidige systeem is gebaseerd op straffen; dat heeft niets opgeleverd, behalve nog meer ellende. Voor gezinnen, ouders, kinderen, vrienden, schuldeisers en overheid. Structureel gebeurt er niets: het armoedevraagstuk met bijkomende problemen is niet opgelost en nieuwe ellende ontstaat nog steeds. Sterker nog, de overheid maakt het erger door eigen beleid en regelgeving. Dit beleid moet helemaal op de schop. Sociaal & Groen wil o.a. een financiële coach.

 

“Het is een algemene misvatting, dat armoede door geldgebrek wordt veroorzaakt”

Wim Lanfermeijer

coach
armoede
middelgrote versie
overheid veroorzaakt ellende

Getuige de omvang van de groep mensen in financiële problemen en de hardnekkige weerstand om de situatie te verbeteren, is de samenleving kennelijk zo ingericht dat een miljoen mensen niet meer mee kunnen komen in het beheer van hun gelden. De hoofdschuldige is de overheid, die doorgeslagen uitgaat van eigen burgerlijke verantwoordelijkheid,  allerlei flauwekul-boetes oplegt en wet- en regelgeving produceert die gericht is op straffen. Financiële straffen, zoals de armoedeboete van 30% op de zorgpremie bijvoorbeeld. Maar ook absurde kosten die de incassopiraten met de wet in de hand nog bij een bijstandsuitkering kunnen vorderen. Dertig jaar neoliberaal beleid, met behulp van de PvdA, heeft geen enkele structurele verbetering opgeleverd. Het schandaal met de kinderopvangtoeslag, waarbij mensen die leven van de bijstand 130.000,- euro aan de overheid moesten betalen en bijstandsvrouwen die de gevangenis in moesten vanwege een parkeerboete, zijn voorbeelden.

Om dit op te lossen moet de burger anders gaan kiezen. Maar in het huidige model is dat niet te verwachten. We kunnen wel tegenmaatregelen nemen.

Kennelijk hebben veel mensen moeite met het beheer van hun spaarzame middelen. Het Nibud wijst daar onophoudelijk op. In een wereld waarin we constant verleid worden tot overbodig consumentisme is dat niet eenvoudig. Deskundige hulpinstanties geven aan dat erg veel problemen hadden kunnen worden voorkomen, door beter beheer, maar ook door gebruik te maken van allerlei regelingen, waar veel mensen niet van op de hoogte zijn. Ook spelen ongeletterdheid, cultuur en lage opleidingen een rol, waardoor mensen onnodig in problemen komen.

De huidige samenleving is een ratrace geworden. Je moet de (juridische) weg weten en vooral geld hebben om je recht te halen. Miljoenen mensen leven niet in die omstandigheden.

de financiële armoede coach

Daarom wil Sociaal & Groen financiële coaches. Dat zijn financieel deskundigen, in dienst of onder supervisie van de gemeente,  waar iedereen die voldoet aan de voorwaarden (inkomen, opleiding, omstandigheden) terecht kan. Deze coach inventariseert de situatie,  analyseert de omstandigheden en komt met een op maat gemaakt financieel begeleidingsprogramma. Dat kan bestaan uit vrijblijvende adviezen tot in het uiterste geval beheer van alle gelden door het gemeentelijk  financieel begeleidingsbureau (GFB).  In het GFB werken deskundigen op specialisme, zoals algemeen beheer, administratie, verzekeringen, belastingen, financieringen en juridische zaken. Ook een psycholoog kan bij de analyse betrokken worden. De bestaande gemeentelijke schuldhulpverlening gaat op in het GFB met overname en verruiming van de wettelijke mogelijkheden.

Deze benadering biedt vele oplossingen. In de eerste plaats kunnen mensen nauwelijks nog in problemen komen, de inventarisatie en het programma starten voordat er problemen ontstaan. Ten tweede is de coach een persoonlijke, een vertrouwenspersoon, zodat mensen in financiële problemen niet keer op keer met verschillende personen en instanties van doen hebben en uit moeten leggen. Ten derde wordt er maximaal gebruik gemaakt van alle mogelijkheden, zoals toeslagen, bijdragen, subsidies en dergelijke, maar ook verweer en verhaal. Voorkomen blijft beter dan genezen.

 

standpunten per partij (financiële coach) 
(in bewerking)

Geef een reactie