Artikel 23: bijzonder onderwijs

Grondwetsartikel 23, waarin vrijheid van onderwijs is vastgelegd, blijkt een basis voor discriminatie, uitsluiting en antidemocratische krachten te zijn in het onderwijs. Onderwijsvrijheid is een relict uit de tijd waarin christendemocraten het in Nederland voor het zeggen hadden. De huidige seculiere
meerderheid wil er dus vanaf.

Goed onderwijs: in het belang van kinderen en samenleving.