BDS

De wijze waarop Israël de Palestijnen behandelt, alsmede de water-, grond- en nederzettingenpolitiek, zijn zo strijdig met de opvatting van Sociaal & Groen, dat het enige vreedzame protestmiddel dat Palestijnen nog rest, een vreedzame vorm van demonstratie en boycot is, deels gelijk aan de Israëlische politiek t.a.v. de bezette gebieden, dat vanuit humaan en democratisch oogpunt ondersteuning verdient. Essentieel en doorslaggevend daarbij is de vreedzame protestvorm die BDS voorstaat.

Moral Trade Act

Door een ongelijk speelveld ontstaat afhankelijkheid en slaat de uitbuiting toe als het gaat om veel derde wereld (ook wel ‘lage lonen-‘) landen. WHD wil een ethisch verantwoorde handel.

​​WHD wil daarom een EU- ‘Moral Trade Act’, waarin alle verdragen van de EU met landen buiten de EU plus alle (invoer-)heffingen herijkt worden naar ethische criteria, waarbij in de verdragen clausules worden opgenomen dat ze kunnen veranderen als de omstandigheden in het land veranderen.

vluchtelingen

Ieder mens heeft het recht op een fatsoenlijk leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand mag onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er naar schatting tussen 2014 en 2020 meer dan 20.000 mensen verdronken tijdens hun overtocht via de Middellandse Zee. Ook worden vluchtelingen vaak slachtoffer van mishandeling, seksueel geweld en afpersing door mensensmokkelaars.

wereldregering

Internationale vraagstukken zoals mensenrechten, klimaatverandering, armoede, internationale handel, economische crises, terrorisme, schaarste van grondstoffen en voedsel, kindersterfte en -arbeid, milieuvervuiling, ontbossing, hongersnood, het uitsterven van diersoorten, internetcriminaliteit, wapenwedloop, schijndemocratieën, financiële crises en conflictbeheersing vragen steeds meer om een gezamenlijke internationale aanpak.

Internationale vraagstukken zoals mensenrechten, klimaatverandering, armoede, internationale handel, economische crises, terrorisme, schaarste van grondstoffen en voedsel, kindersterfte en -arbeid, milieuvervuiling, ontbossing, hongersnood, het uitsterven van diersoorten, internetcriminaliteit, wapenwedloop, schijndemocratieën, financiële crises en conflictbeheersing vragen steeds meer om een gezamenlijke internationale aanpak.