Moral Trade Act

Door een ongelijk speelveld ontstaat afhankelijkheid en slaat de uitbuiting toe als het gaat om veel derde wereld (ook wel ‘lage lonen-‘) landen. WHD wil een ethisch verantwoorde handel.

​​WHD wil daarom een EU- ‘Moral Trade Act’, waarin alle verdragen van de EU met landen buiten de EU plus alle (invoer-)heffingen herijkt worden naar ethische criteria, waarbij in de verdragen clausules worden opgenomen dat ze kunnen veranderen als de omstandigheden in het land veranderen.

vluchtelingen

Ieder mens heeft het recht op een fatsoenlijk leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand mag onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er in 2016 alleen al 7.495 migranten omgekomen tijdens hun reis. Het overgrote deel, zo’n 5.000 asielzoekers, stierf tijdens de overtocht van de Middellandse Zee. ​

wereldregering

Internationale vraagstukken zoals mensenrechten, klimaatverandering, armoede, internationale handel, economische crises, terrorisme, schaarste van grondstoffen en voedsel, kindersterfte en -arbeid, milieuvervuiling, ontbossing, hongersnood, het uitsterven van diersoorten, internetcriminaliteit, wapenwedloop, schijndemocratieën, financiële crises en conflictbeheersing vragen steeds meer om een gezamenlijke internationale aanpak.

Internationale vraagstukken zoals mensenrechten, klimaatverandering, armoede, internationale handel, economische crises, terrorisme, schaarste van grondstoffen en voedsel, kindersterfte en -arbeid, milieuvervuiling, ontbossing, hongersnood, het uitsterven van diersoorten, internetcriminaliteit, wapenwedloop, schijndemocratieën, financiële crises en conflictbeheersing vragen steeds meer om een gezamenlijke internationale aanpak.