de digitale emotiedemocratie

Zonder dat we het bij aanvang konden beseffen heeft internet onze wereld volkomen veranderd. Internet kan toegevoegd worden aan de lijst van de meest ingrijpende innovaties van de mensheid, naast bijvoorbeeld de uitvinding van het wiel en de televisie. Media had al grote gevolgen voor de politiek, internet heeft die gevolgen doen exploderen.

democratie – stempas

Iedereen heeft het recht om mee te praten en mee te beslissen over de inrichting en koers van onze samenleving. Maar als je dat grondrecht hebt, heb je ook de verplichting te weten waar je het (globaal) over hebt en kan inschatten wat de gevolgen van je keuzes zijn. Niet iedereen kan meebeslissen of een chirurgische ingreep nodig is, wel heeft in principe iedereen toegang tot de (voor-)opleiding chirurgie. Het rijbewijs halen staat open voor iedereen, maar je moet wel aantonen de vaardigheid te beheersen. We vinden het tenslotte onverantwoord de samenleving bloot te stellen aan iemand die niet in staat is een voertuig te besturen. Dat is met meebeslissen (kiezen) over economische, politieke en/of culturele beslissingen niet anders.
Democratie – inrichten van onze samenleving – is geen klucht, spelletje.
standpunt Sociaal & Groen: Iedere kiesgerechtigde moet een basiskennis-test afleggen om te kunnen stemmen.

kabinetsformatie

Nederland is een land met burgerlijke vrijheden en een democratisch politiek spel waarvan de spelregels in de verkiezingen-fase democratisch zijn maar in de bestuursvormings-fase ondemocratisch.

Reacties gemeenten en provincies op voorstel Burgerkamer

Vanaf 15 juli 2021 heeft Sociaal & Groen alle Nederlandse gemeenten en eind 2022 alle provincies aangeschreven o.a. met het verzoek in contact te treden over de Burgerkamer, een innovatieve nieuwe vorm van burgerparticipatie. Dit als gevolg van nieuwe wetgeving op dit gebied en de wens van burgers om meer inspraak en betrokkenheid. Hieronder een verslagje met commentaar per gemeente en provincie over het verloop (alfabetisch).