Coalitiesysteem afschaffen

Het huidige coalitiesysteem kent vele problemen zoals lange en moeilijke formaties; die politiek vindt voor een groot deel plaats achter gesloten deuren. Partijen stemmen voor de verkiezingen anders dan daarna en dan ze beloofd hebben en het debat in de Tweede Kamer wordt voor een deel inhouds- of zinloos.

de digitale emotiedemocratie

Zonder dat we het bij aanvang konden beseffen heeft internet onze wereld volkomen veranderd. Internet kan toegevoegd worden aan de lijst van de meest ingrijpende innovaties van de mensheid, naast bijvoorbeeld de uitvinding van het wiel en de televisie. Media had al grote gevolgen voor de politiek, internet heeft die gevolgen doen exploderen.

kabinetsformatie

Nederland is een land met burgerlijke vrijheden en een democratisch politiek spel waarvan de spelregels in de verkiezingen-fase democratisch zijn maar in de bestuursvormings-fase ondemocratisch.

Lectoraat Ecosociaal Werk van Hogeschool Inholland organiseert een informatie- en discussieavond over de Burgerkamer/Derde Kamer

Op 28 september a.s. organiseert de het Lectoraat Ecosociaal Werk van Hogeschool Inholland een informatie- en discussieavond over de Burgerkamer/Derde Kamer, een idee en initiatief van de denktank van Sociaal & Groen.

stempas

Iedereen heeft het recht om mee te praten en mee te beslissen over de inrichting en koers van onze samenleving. Maar als je dat grondrecht hebt, heb je ook de verplichting te weten waar je het (globaal) over hebt en kan inschatten wat de gevolgen van je keuzes zijn. Niet iedereen kan meebeslissen of een chirurgische ingreep nodig is, wel heeft in principe iedereen toegang tot de (voor-)opleiding chirurgie. Het rijbewijs halen staat open voor iedereen, maar je moet wel aantonen de vaardigheid te beheersen. We vinden het tenslotte onverantwoord de samenleving bloot te stellen aan iemand die niet in staat is een voertuig te besturen. Dat is met meebeslissen (kiezen) over economische, politieke en/of culturele beslissingen niet anders.
Democratie – inrichten van onze samenleving – is geen klucht, spelletje.
Sociaal & Groen: Iedere kiesgerechtigde moet een basiskennis-toets afleggen om te kunnen stemmen.