Wethouder Ben van Koningsveld (CDA) volgt coalitieakkoord niet

 

“Geen ruimte voor nieuw experiment burgerinitiatief”

 

Wethouder Ben van Koningsveld (CDA)

Ben van Koningsveld voert coalitieakkoord niet uit
democratie

22/09/2023

 

In het regeerakkoord van het Amersfoortse college is opgenomen dat de coalitie (D66, GroenLinks, CDA, CU en PvdD) nieuwe vormen van samenwerking die een aanvulling zijn op de lokale democratie toejuicht. “Deze nieuwe vormen zijn wat ons betreft geen (eenmalig) experiment maar een structureel onderdeel van de participatieaanpak.
We ondersteunen en faciliteren initiatieven uit de samenleving waarbij het belangrijk is dat ze een aanspreekpunt op het stadhuis hebben.”
(bron: ‘Bestuursstijl en samenwerking’, pag. 37)

Een volkomen nieuw en zeer gewaardeerd innovatief model op gebied van burgerparticipatie komt van de burgers zelf: de Burgerkamer. Wethouder Van Koningsveld heeft echter aangegeven dat hij op dit moment geen ‘ruimte ziet’ om dit burgerproject op te nemen in experimenten. Hij wenst vast te houden aan de modellen van de overheid (burgerberaad energietransitie, G1000) of die door de gemeente gefaciliteerd. Dit heeft de wethouder de burgerdenktank Sociaal & Groen laten weten.

Daarmee voert de wethouder beleid dat in strijd is met het regeerakkoord, dat nieuwe vormen (toch zeker van de burgers zelf zou je verwachten) ‘toejuicht’.

Deel dit artikel:

Geef een reactie