contributieregeling van Sociaal & Groen

de vereniging

per 1 mei 2023

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de contributie (voor leden) en de bijdrage (voor sympathisanten) vrij naar ieders eigen wens te laten, maar wel met minima.

Voor maand-, kwartaal- en halfjaarbetaling kan dit uitsluitend via automatische incasso. Dit gaat via de eerste betaling bij het aanmelden. Jaarbetalers kunnen handmatig. Uiteraard kan een automatische incasso te allen tijde worden ingetrokken en heeft iedereen het recht (SEPA) een incasso binnen acht weken terug te boeken (storneren).

Donateurs en jaarbetalers kunnen gebruik maken van de bankrekening van de vereniging Sociaal & Groen. Dit is  NL56 TRIO 0320 4209 73.

Voor hen voor wie de contributie een probleem is, kan een gemotiveerde vrijstelling bij het bestuur worden aangevraagd.
Als je hulp wilt bij de invoering van de betaling kun je contact met ons opnemen (zie contact in menu).

de bijdrage / contributie:

Sympathisanten:
bijdrage: vrij naar eigen wens, met een minimum per van € 2,- per maand (of € 6,- per kwartaal, € 12,- per halfjaar € 20,- per jaar). Vanwege de bankkosten per betaling en verwerkingstijd verzoeken wij om minimaal kwartaalbetaling aan te houden.

Het betreft een sympathiserend/ondersteunend ‘donateurschap’: je vindt de vereniging sympathiek en wilt de beweging graag steunen. Je hebt geen lidmaatschapsrechten.

Als ondersteuner krijg je via je account toegang tot de publieke artikelen en daarop kun je ook reageren en dus deelnemen aan een gedachteuitwisseling met zowel andere sympathisanten als leden.

Leden:
contributie: vrij naar eigen wens, met een minimum per van € 4,- per maand (of € 12,- per kwartaal, € 24,- per halfjaar of € 40,- per jaar. Vanwege de bankkosten per betaling en verwerkingstijd verzoeken wij om minimaal kwartaalbetaling aan te houden.

Leden hebben toegang tot alle stukken, stemrecht en kunnen zich kandidaat stellen voor alle functies.

 

Anneke Groeneveld
penningmeester