dierentuinen in hun huidige vorm zijn niet meer van deze tijd

Als we mensen opsluiten noemen we dat een gevangenis en is dat een zeer zware straf. Als we dieren opsluiten gaan we kijken en geldt dat als amusement. Voor de mens wel te verstaan. Dieren zijn noch speelgoed noch een gebruiksvoorwerp.

“Wreedheid tegen dieren, en niet het minst de volmaakte onverschilligheid voor hun lijden, is mijns inziens één van de zwaarste misdrijven van het menselijkgeslacht”

Romain Rolland

grote dieren in dierentuinen
dierenrechten

Sociaal & Groen wil dierentuinen en dergelijke (Dolfinarium) omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke of natuurlijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden. De enige uitzondering die gemaakt kan worden is voor kleine dieren, die in een dierentuin zoveel leefruimte onder dezelfde omstandigheden hebben, als in de vrije natuur.

Steeds meer experts wijzen op de aantasting van het welzijn van dieren die gehouden worden in de dierentuin. Een documentaire van de BBC wees uit dat 80% van de carnivoren in gevangenschap gestoord (stereotype) gedrag vertoont. Te allen tijde zullen aangescherpte huisvestingseisen moeten gelden die de natuurlijke leefomstandigheden zoveel mogelijk benaderen.
Dit betekent dat bijvoorbeeld leeuwen, olifanten, herten, vogels of dolfijnen niet meer in gevangenschap in dierentuinen worden toegestaan, tenzij het gaat om herstel-, behandel- of beschermingsprojecten, zoals ziekte, verwonding of dreigende uitsterving. Die dieren zijn er genoeg, dus er valt alsdan nog steeds veel te bekijken. Het verschil is dat het uitgangspunt dierenwelzijn is, en geen amusement voor de mens.

 

Zijn moeder wilde bijna nooit naar de dierentuin. Al die opgesloten beesten, dat vond ze zielig. ‘Je gaat toch ook niet een dagje naar de gevangenis?’.
Midas Dekkers

 

In de plaats van grote dieren kunnen dierentuinen natuurgetrouwe en zeer realistische robots inzetten zodat kinderen van jongs af aan kennis kunnen maken met de schoonheid en de waarde van de natuur en de dieren die daarin leven. Als de robots op ware grootte worden gepresenteerd krijgt een kind een uitstekend beeld van hoe de dieren er uit zien en leven.

Voor fokprogramma’s moet een Europees registratiebureau toestemming geven, om wildgroei, particuliere mishandeling, handel en overschotten aan dieren te voorkomen. Daardoor worden er jaarlijks duizenden gezonde dieren afgemaakt in Europese dierentuinen, ook in Nederland.

Dit alles betekent dus niet er geen bezoekers meer welkom zijn maar dat de functie van de dierentuin verandert en dat de belangen van de dieren voorop staan.

reservaten

Een voor Sociaal & Groen wel acceptabele vorm van dierenhouderij is de vorm van reservaten, waarbij min of meer sprake is van een afbakening van een ruim leefgebied. In die vorm is er sprake van een uitgestrekt gebied waarbij geen sprake meer is van gevangenschap -een zeer klein gebied- maar van afbakening van een (ruim) leefgebied. Net zoals in het te kleine Burgers Zoo kunnen mensen de dieren bezoeken in hun omgeving (via bijvoorbeeld bruggen, speciale voertuigen) en dienen er bezoekersvrije gebieden te zijn, zodat dieren zelf de keuze kunnen maken waar ze willen verblijven. De Oostvaardersplassen en de Veluwe zijn dergelijke reservaten, maar daar verblijven ook dieren die niet in hun natuurlijke leefomgeving leven. Door het gebrek aan beschutting sterven daar gehouden dieren aan een vreselijke bevriezings- en hongerdood in de winter. (Zie ook beschutting weidedieren).  Belangrijke voorwaarden voor het welzijn van de daar levende kuddes zijn beschutting en vergroting van het gebied. De dieren hebben beschutting nodig om de winter goed door te komen. Want alleen als dieren kunnen schuilen, kunnen ze hun hoognodige vetreserves sparen.

Ook zou Sociaal & Groen graag een openstelling van het Kotterbos en het Hollands Hout willen. Zonder uitbreiding van het huidige gebied blijven de schuilmogelijkheden onvoldoende. Uitbreiding van het gebied is bovendien noodzakelijk omdat de kuddes hun natuurlijke trekgedrag moeten kunnen vertonen. Het is dan ook niet voor niets dat experts van mening zijn dat vergroting van het gebied van groot belang is voor het welzijn van de dieren.

Geef een reactie