B Corps moeten belastingvoordeel krijgen

Bedrijven met een B Corp-certificering zijn in opmars. Dat is goed nieuws! Want deze bedrijven voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van sociale en ecologische impact.

Feestdagen: naar eigentijdse vorm en inhoud

Nog maar ca. 30% – 40% van alle Nederlanders is gelovig. Dit percentage blijft dalen. Het wordt daarom hoog tijd dat we onze op religie gebaseerde feestdagen (deels) aanpassen aan een meer realistisch, eigentijds wereldbeeld. Het zou mooi zijn als we niet alleen herdenken of vieren, maar er een andere invulling aan geven, tevens iets gaan betekenen voor de samenleving. Op deze wijze krijgen feestdagen meer inhoud, draagvlak en/of waarde. Kortom, van godsdienstig naar maatschappelijk, van functieloos naar dienstbaar, van ooit naar nu.
Sociaal & Groen wil bestaande feestdagen ‘ombouwen’ naar een eigentijdse vorm en inhoud.

Het precariaat; een nieuwe sociale klasse

Werkende armen zijn mensen die wel een betaalde baan (of zelfs meerdere) hebben, maar tegelijkertijd te weinig geld verdienen. Dat betekent dat ze hun noodzakelijke kosten niet of net niet kunnen betalen, zoals eten en drinken, kleding, wonen en verzekeren en geen geld overhouden voor ontspanning en sociale activiteiten. Ondanks een full-time baan leven zij onder de armoedegrens die het SCP hanteert. Dubbele banen om rond te komen, zijn steeds minder uitzondering. Volgens het SCP zijn er maar liefst 110.000 werkende armen bijgekomen. Oorzaken: achterblijvende lonen en hogere lasten, vooral huur en energie.

inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving is een samenleving die inzet op de participatie van iedereen, een samenleving waarin elk lid een aandeel heeft en waar de notie van wederkerigheid centraal staat.
Een inclusieve maatschappij is een maatschappij waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen (of geen geloof), tegengestelde ideologieën, uit verschillende klassen, leeftijden, culturen of sociale groepen, met diverse seksuele oriëntaties, kunde of beperkingen, zich ingesloten, zich thuis voelen. De ‘andere’, diegene die niet overeenkomt met de zelfdefiniëring, is in een inclusieve maatschappij niet iemand die enkel moet ‘getolereerd’ worden, maar iemand die men respecteert voor wie hij of zij is, iemand met wie we op een rationele manier van elkaar kunnen leren

participatiewet

De Participatiewet is bedoeld om re-integratie te bevorderen. Mensen worden bij een bedrijf tewerkgesteld en behouden als tegenprestatie hun bijstandsuitkering. Maar velen, vooral gekwalificeerde krachten, hebben behoefte aan een baan, niet aan ingezet worden als goedkope arbeidskracht of werkervaring in een sector waar ze niet in willen werken of niet voor opgeleid zijn.
De gemeente verplicht werkelozen echter deel te nemen aan een re-integratietraject en het doen van een tegenprestatie, in de vorm van onbetaald werk. Weiger je, dan verlies je je uitkering. Een aardig pressiemiddel, want het betalen van de vaste lasten en de dagelijkse boterham drukt zeer zwaar. Werkelozen kunnen dus niet anders dan het werk accepteren, bijvoorbeeld in de groenvoorziening of in een distributiecentrum. Werkelozen doen hetzelfde werk als collega’s, alleen krijgen niet hetzelfde betaald. Nee, je behoudt enkel je bijstandsuitkering. Werken zonder loon heet dat.
De Participatiewet mogen we als mislukt bestempelen. Deze wet is gericht op het straffen van werklozen.

racisme en discriminatie

In Nederland bestaat racisme. Dat is geen fijne boodschap. Het is een boodschap die heel veel mensen heel lang niet hebben willen horen. Maar WHD gaat er niet omheen. Als we luisteren naar de verhalen die mensen van een andere kleur dan wit vertellen, horen we dat racisme in Nederland is geworteld. In onze geschiedenis, onze overheid, onze wijken, onze scholen. Ook al zijn er weinig mensen die bewust racistisch zijn, we leven in een land waar discriminatie en racisme bestaat.

sociale energietransitie

Mensen met een smalle beurs hebben vaak weinig interesse in verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Hun focus ligt bij overleven. Deze mensen dreigen kind van de rekening van de energietransitie te worden, bleek eerder ook al uit doorrekening van de wijkaanpak door het PBL en het CPB.

verbod Rooms-Katholieke kerk

Niet ontkend kan worden dat deze organisatie kennelijk een netwerk faciliteert waarbinnen op onvoorstelbaar grote schaal pedofilie en verkrachtingen kunnen plaatsvinden, zelfs door kardinalen en bisschoppen, zoals onlangs is gebleken.
In een beschaafd land worden geïnstitutionaliseerde pedofiele netwerken verboden.

Sociaal & Groen wil het OM laten onderzoeken of het mogelijk is, evenals gepoogd in 2011, de Rooms-Katholieke kerk in Nederland te verbieden op grond van een criminele organisatie.