nieuwbouw in Groningen nodig: woningkrapte!

De woningmarkt in de stad Groningen is te krap. Er is er een tekort aan sociale huurwoningen en koopwoningen voor starters.

 

een ecologisch mirakel al dan niet te midden van stadse drukte en hectiek, waar ook vogels, bomen en insecten kunnen wonen

Sociaal & Groen ziet de nieuwe woonomgeving als een omvangrijk project, waarbij een combinatie wordt gemaakt van allerhande maatschappelijke onderwerpen en problematieken, zoals een oplossing  voor het woningtekort, duurzaamheid, sociale voorzieningen, vergroening, CO-2 neutraliteit, diervriendelijkheid, woongenot, sociale cohesie, integratie en veiligheid.

bosdorpen
samenleving

Woningkrapte in Groningen
De krapte op de woningmarkt in de stad Groningen is vooral voelbaar voor starters en jonge gezinnen. Waar woningzoekers normaal uit 10 woningen kunnen kiezen, is dat aantal in de stad slechts 2. Dat drijft de prijzen van huizen flink op.

Nieuwbouwprojecten
In 2030 telt Stad naar verwachting ruim 24.000 inwoners meer dan nu. De gemeente wil de verwachte bevolkingsgroei aankunnen en de krapte op de markt tegengaan door de komende jaren 20.000 extra woningen te bouwen. Dat moet gedaan worden binnen de huidige grenzen van de stad, in plaats van erbuiten. Dat gebeurt op verschillende aangewezen locaties in de Stad, aangegeven in het rood:

Groningen nieuwbouw

Spanningen in de particuliere huursector
Door spanning op de woningmarkt en een tekort aan huurwoningen, hebben verhuurders een zekere machtspositie verworven in de stad. Dit leidt geregeld tot spanningen met huurders en omwonenden.

NAM frustreert woningbouw
Net als in het aangewezen aardbevingsgebied in de provincie Groningen, heeft de NAM een vinger in de pap over het bevingsbestendig bouwen van nieuwe woningen. De inmenging van de NAM zorgt op meerdere plekken voor frustraties en vertragingen:

 

Voorstel Sociaal & Groen

Het roer moet om. We moeten anders denken en daarom anders bouwen. In de eerste plaats is Sociaal & Groen voorstander van wooncoöperaties (volkshuisvesting – wonen) en ‘woonbossen’ of ‘bosdorpen’.

bosdorpen  

Wonen in hartje binnenstad, omringd door bomen en struiken. Die niet alleen vogels en vlinders aantrekken, maar ook zorgen voor isolatie en opslag van CO₂ en fijnstof. Dat is de toekomst.
Sociaal & Groen ziet de nieuwe woonomgeving als een omvangrijk project, waarbij een combinatie wordt gemaakt van allerhande maatschappelijke onderwerpen en problematieken, zoals een oplossing  voor het woningtekort, duurzaamheid, sociale voorzieningen, vergroening, CO-2 neutraliteit, diervriendelijkheid, woongenot, sociale cohesie, integratie en veiligheid. Dit kan allemaal gerealiseerd worden als we een nieuwe kijk op wonen lanceren: niet alleen wonen is een recht, maar ook milieu- en natuurvriendelijkheid. Dat kan met geschakelde grote wooncomplexen. De schakeling voorkomt monotonie in woningbouw (de Bijlmer)en grotendeels vrij zicht op de lucht (zeer beperkte afdakking). Als voorbeeld dient de smog-etende woontoren in Taipei.

bosdorpen groene woontoren bosdorpen

Er zijn in Nederland al twee bescheiden verticale woonbossen: Trudo Vertical Forest (op het voormalig Philips-terrein Strijp-S in de binnenstad van Eindhoven) en Wonderwoods (in het stationsgebied van Utrecht). Op laatstgenoemde plek wordt de komende jaren het Healthy Urban Quarter gerealiseerd: een duurzame en circulaire woon- en werkomgeving bestaande uit onder meer twee groene torens. Naast Wonderwoods komt er namelijk ook nog een kantoortoren voorzien van veel glas en beplanting in de binnenruimten.

Sociaal & Groen wil grootschalige verticale bouw met een parkachtig ‘dorpsplein’ in het centrum van het complex, waar allerlei voorzieningen de bewoners dienen, zoals bijvoorbeeld een 24/7 supermarkt, een huisartsenpost, een kinderopvangcentrum en dergelijke. Buiten de overdekte inner circle kunnen cafe’s en restaurants gevestigd worden.
In het complex is ruimte voor zowel sociale woningbouw als studenten- en bejaardenappartementen.

Er komt een waterreservoir in de kelder, waar het afvoerwater wordt opgeslagen. Vandaar wordt het water weer omhoog gepompt om druppelsgewijs de planten op de balkons van water te voorzien.
dorpsplein green city verticale woonbosgreen city

feiten & cijfers Nederlandse projecten
De zeventig meter hoge Trudo Vertical Tower in Eindhoven is het eerste bescheiden verticale woonbos in Nederland. Het biedt ruimte aan 125 sociale huurwoningen met een oppervlak van vijftig vierkante meter, bedoeld voor starters. Aan de balkons zijn bakken aangebracht met in totaal 125 bomen en 5.200 planten en struiken, inclusief een gemeenschappelijke buitenruimte van 350 vierkante meter op de begane grond. Op jaarbasis zorgt de groene flat zorgen voor de absorptie van zo’n 8.000 kilo CO₂ en de productie van 18.000 kilo zuurstof.

Wonderwoods in Utrecht wordt maar liefst negentig meter hoog en biedt te zijner tijd onderdak aan zo’n driehonderd woningen, zowel in de categorie huur (60 procent) als koop (40 procent). Op een tussenetage wordt een klein parkje aangelegd. Totaal komen er 10.000 planten, waarvan 360 bomen en 9.640 struiken en heesters. Op jaarbasis moeten zij samen zorgen voor het verwerken van 5.400 kilo CO₂ en de productie van 41.400 kilo zuurstof. De oplevering staat gepland voor dit jaar (2022).

 

zie ook: DeltaPlan Wonen; voorbeschouwing / inleiding op Sociaal & Groen voorstel

Geef een reactie