Groningen bij drie armste steden van Nederland

Bij de Voedselbank in Groningen gaat dit jaar het bijzondere project ‘Stadjers hand in hand’ van start. Rijke en arme gezinnen worden gekoppeld zodat ze elkaar kunnen helpen. „Groningen is de armste stad van Nederland”, zei Ulfert Molenhuis, bestuursvoorzitter van de Voedselbank Groningen begin dit jaar in het NOS Radio 1 Journaal. „Twintig procent van de kinderen leeft in armoede, dat is extreem hoog.” Het NRC heeft dat gecheckt en Groningen hoort bij de eerste drie armste steden van Nederland.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat Amsterdam, Rotterdam en Groningen de armste steden zijn. Maar Rotterdam en Groningen zijn heel verschillend. Rotterdam is een havenstad met veel allochtonen, Groningen is een dienstverlenende stad met twee ziekenhuizen en twee universiteiten. Van de 200.000 inwoners is 35 procent student. Daar zit een probleem: studenten moeten sinds de invoering van het  leenstelsel allemaal werk hebben, dat gaat ten koste van de banen voor laagopgeleiden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is armoede in Nederland geen kwestie van fysiek overleven. „Iedere burger heeft in beginsel een dak boven zijn hoofd, hoeft geen honger te lijden, kan zich deugdelijk kleden en heeft toegang tot medische zorg”, schrijft het bureau in het rapport ‘Armoede en sociale uitsluiting’ uit 2015. Het CBS definieert armoede als inkomensarmoede, oftewel „het hebben van onvoldoende geld om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht”.

Volgens de Stadsmonitor 2015 van de gemeente wonen er ongeveer 35.000 studenten in Groningen, ongeveer 17,5 procent van het totale aantal inwoners, inclusief de Groningse thuiswonenden.

Volgens econoom Robert Went van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het aandeel studenten in Groningen hoger dan in Amsterdam en Rotterdam.

 

Sociaal & Groen: onaanvaardbaar

Voor Sociaal & Groen is dit onaanvaardbaar. Zeker voor een land dat behoort bij de rijkste landen ter wereld. Daarom wil Sociaal & Groen het Basisinkomen invoeren. (zie Basisinkomen)

Zolang het Basisinkomen niet is ingevoerd mogen gemeenten alleen pilotprojecten uitvoeren.  Groningen moet daarin meedoen.

basisinkomen

Geef een reactie