verbod op dierenmishandeling inclusief pleziervissen

dierenrechten

Een leven lang opgesloten in een kooi met duizenden soortgenoten. Doelloos rondjeszwemmen in veelal vervuild water. Geen enkele ruimte voor natuurlijk gedrag en een pijnlijke, vaak langzame dood. Het onderwater dierenleed in viskwekerijen is enorm. Daar moet nu verandering in komen
Zo luidt de tekst van het CIWF in hun oproep een petitie te tekenen.

De komende maanden werkt de Europese Commissie aan nieuwe wetgeving voor dierenwelzijn. Dit is een belangrijke kans om het welzijn van vissen te verbeteren.

Er is momenteel bijna geen wetgeving die het welzijn van vissen beschermt. De dieren zijn vogelvrij en ze lijden in stilte.