zorg is geen handel – basispakket

Met de uitvoering van het neoliberale beleid is, met steun van de PvdA, concurrentie en winstbejag in de gezondheidszorg ingevoerd. Maar volgens WHD dient niet winstmaximalisatie in mensenzorg het uitgangspunt te zijn, maar de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten. Die visie staat haaks op het huidige model.
Nu verdienen vooral de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars aan onze gezondheid. Zo maakt Big Farma misbruik van exclusieve monopolies op cruciale geneesmiddelen voor zieke patiënten door de prijzen van die medicijnen tot onbeschaamde hoogte op te drijven. Die winsten moeten juist ten gunste komen van de mensen, en niet van beleggers, aandeelhouders van de commerciële markt. Solidariteit moet het ordenend principe zijn. Daarvoor is samenwerking nodig in combinatie met stevige regie van de overheid. WHD wil daarom basisvoorzieningen nationaliseren.

Met de uitvoering van het neoliberale beleid is, met steun van de PvdA, concurrentie en winstbejag in de gezondheidszorg ingevoerd. Maar volgens WHD dient niet winstmaximalisatie in mensenzorg het uitgangspunt te zijn, maar de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten. Die visie staat haaks op het huidige model.
Nu verdienen vooral de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars aan onze gezondheid. Zo maakt Big Farma misbruik van exclusieve monopolies op cruciale geneesmiddelen voor zieke patiënten door de prijzen van die medicijnen tot onbeschaamde hoogte op te drijven. Die winsten moeten juist ten gunste komen van de mensen, en niet van beleggers, aandeelhouders van de commerciële markt. Solidariteit moet het ordenend principe zijn. Daarvoor is samenwerking nodig in combinatie met stevige regie van de overheid. WHD wil daarom basisvoorzieningen nationaliseren.