Wethouder Ben van Koningsveld (Amersfoort): Burgerkamer-voorstel is interessant

Ben van Koningsveld voert coalitieakkoord niet uit
democratie

17/08/2022

Sociaal & Groen heeft een goed gesprek gevoerd met wethouder Koningsveld, belast met burgerparticipatie, ambtelijk ondersteund door de bestuursadviseur van het college Burgemeester en Wethouders gemeente Amersfoort, Iris van Veen.
De wethouder nam ruim de tijd het concept van de Burgerkamer tot zich te nemen en stelde gedetailleerde vragen, daarmee aangevende dat hij het onderwerp beheerst en serieus neemt.
Hij vindt het idee en de uitwerking ‘interessant’ en ziet goede punten. Met name spreekt hem aan dat het systeem open staat voor iedere betrokken burger (uitgedaagd wordt) en het model gebruik maakt van de expertise die onder de bevolking aanwezig is op tal van terreinen waar de politiek mee doende is.
Ook vindt hij het advies van Sociaal & Groen, om detail-inrichting aan de gemeenten over te laten, een goed idee. Niet iedere gemeente is gelijk, niet iedere gemeente kent eenzelfde burgeractivisme, aldus Sociaal & Groen.
De wethouder heeft toegezegd er verder mee aan de slag te gaan.

voorstel Sociaal & Groen Burgerkamer (de Derde Kamer)

.
foto: wethouder Ben van Koningsveld (bestuurlijke vernieuwing en participatie)

Deel dit artikel:

Geef een reactie