Voorpagina Forums Aanvulling standpunt asiel en migratie: Overbodig maken Frontex Reageer op: Aanvulling standpunt asiel en migratie: Overbodig maken Frontex

#7490 0 Likes | Like it
Wim LanfermeijerWim Lanfermeijer
Sleutelbeheerder

Ik vind dat dit voorstel niet publiekelijk op het forum kan, ik ben vooralsnog tegen een flink aantal punten. Daar moet nog eerst over gesproken worden, veel is onduidelijk en is niet deugdelijk onderbouwd. Er wordt behoorlijk wat voorgesteld maar ook beweerd en verondersteld. Ik stel voor dat we gaan knippen: ieder voorstel wordt apart genoemd en gemotiveerd. Culturele en politieke problemen komen geheel niet aan bod terwijl die vaak bepalend zijn voor problematieken die met dit onderwerp gemoeid zijn. Ook aan de oorzaken en gevolgen wordt geen aandacht besteed. Dit is een onderwerp dat zo breed is in allerlei opzichten dat behandeling of per onderdeel moet of in een uitgebreide immigratievisie vastgelegd moet worden. Ons huidige voorstel is ‘slechts’ het humaniseren van een procedure. Met dit voorstel wordt het omvangrijke immigratiepolitiek. Moeten we zeker mee aan de slag, maar laten we dan beginnen bij het begin.