Voorpagina Forums Aanvulling standpunt asiel en migratie: Overbodig maken Frontex Reageer op: Aanvulling standpunt asiel en migratie: Overbodig maken Frontex

#7055 1 Likes | Like it
Wim LanfermeijerWim Lanfermeijer
Sleutelbeheerder

Kees, ik reageer wat laat door allerlei omstandigheden, waarvan er een is dat een overwogen voorstel gedegen aandacht verdient. In dat verband mijn complimenten voor je positieve denkkracht en het alsmaar beter maken van Sociaal & Groen met echte en vernieuwende oplossingen.

Alhoewel er interessante zaken in je voorstel zitten heb ik wel een aantal vragen, opmerkingen en overdenkingen.

algemeen
Je begint over ‘asielzoekers’ en ‘migratie’, terwijl, als ik je stuk goed lees, je waarschijnlijk “immigratie” bedoelt. Dat komt ook een aantal keren terug. Je kunt met enige fantasie het terugzendbeleid onder ‘migratie’ scharen, maar dat is wat mij betreft te ver gezocht. Dat beleid is een voortvloeisel uit immigratie.

Vervolgens geef je aan op welke terreinen je voorstel betrekking heeft. Er zijn meer vormen van immigratie (redenen) maar je beperkt je tot illegale immigratie. Bij het derde gedachtestreepje spreek je echter van ‘alle problemen samenhangend met asielbeleid’.
De krapte op de woningmarkt en de opvang van asielzoekers in het onderwijs bijvoorbeeld wordt ook veroorzaakt door onhoudbare immigratiestromen, dus ik ga ervan uit dat je eigenlijk je eerste twee punten wilt oplossen, illegale instroom en de daaruit volgende problematiek.

visie en analyse
Zoals je inmiddels weet ben ik iemand die heel graag over oplossingen nadenkt, maar ik begin graag bij het begin. Bovendien zou het bij Sociaal & Groen passen eerst een visie te ontwikkelen en van daaruit beleid te ontwikkelen. Zo een visiedocument hebben we nog niet en daar ben ik natuurlijk zelf ook debet aan, maar ik ben al full-time voorzitter.

probleemanalyse
Het onderliggende probleem is natuurlijk dat mensen zich onveilig voelen in hun geboorteland of geen toekomstperspectief hebben, meestal economisch gemotiveerd. Als we het immigratievraagstuk willen oplossen moeten we mensen dus veiligheid en perspectief bieden (bestaansrechten) en dan vervalt de reden om je leven te wagen voor een onbekend land met een volledig andere cultuur. Dat is moeilijker aan te pakken, maar niet onmogelijk; je stipt zelf al een aantal zaken aan en die zouden, mits ze door de EU worden opgepakt (liefst nog i.s.m. andere westerse landen) wel degelijk hout snijden. Laten we niet vergeten dat de EU economisch een supermacht is, groter dan de VS.

Als ik dan toch deze noodzakelijke stappen even aan de kant zet ga ik even met je mee naar de oplossingen. Omdat er zoveel over op te merken valt behandel ik eerst de eerste samenhangende punten.

punt 1: bezoekersvisum voor drie maanden met recht op toegang tot de arbeidsmarkt.

Deze begrijp ik niet, al vind ik de ongelimiteerde en gecontroleerde tijdelijk toegang sympathiek. Het is eigenlijk het huidige Schengentoeristenvisum met arbeidsrecht. Ever terug naar de reden waarom mensen naar de EU komen. Dat is niet omdat ze hier tijdelijk willen zijn (toeristen) en al helemaal niet slechts drie maanden willen werken. In de praktijk zal dat minder zijn want ze moeten eerst ook nog werk én een woning zoeken. De illegaliteit wordt wel opgelost, maar de motieven voor de asielzoeker geenszins. Wat er alsdan gebeurt is dat immigranten na het verstrijken van de drie maanden de illegaliteit in gaan. Als je niet kunt zwemmen en je leven waagt draai je daar je hand niet voor om. Volgens Amnesty International komen er 500.000 illegalen per jaar de EU binnen, waarvan 75.000 minderjarigen. Wat je wel oplost is de wijze van binnenkomst. Met een legale toegang ben je van de vreselijke bootcriminelen en ellende af. Maar de illegaliteit heb je slechts drie maanden vooruitgeschoven. Je verplichte terugticket lijkt aardig, maar als je 3000 euro kunt betalen voor een roeiboot hebben asielzoekers geen enkel probleem met een niet te gebruiken retourticket van 60 euro.

Tenslotte zie ik niet zo, behalve seizoensarbeid in de fruitteelt, welke werkgever er op werkkrachten zit te wachten die over twee maanden weer weg zijn

punt 3. verlening na drie maanden mits woning en arbeid
Lijkt ook goed, maar als Nederlanders al 10 jaar op een wachtlijst staan (ikzelf bijvoorbeeld zeven jaar en niet in het Westen), hoe wil je dan mensen die meestal de taal niet beheersen binnen twee maanden aan een woning helpen?

Dan is er nog het probleem van het werken en de arbeidsrechtelijke zaken, waar Casper al op doelde.

Ik heb natuurlijk al een tijdje nagedacht hoe het wel zou kunnen, maar ik heb nog geen ingeving gehad. Ik broed door.