Voorpagina Forums volks- of partijvertegenwoordiging? Reageer op: volks- of partijvertegenwoordiging?

#6593 0 Likes | Like it
Wim LanfermeijerWim Lanfermeijer
Sleutelbeheerder

Goed om te constateren dat we het eens zijn Kees, behalve over de alternatieve benaming, op één klein puntje na:
Als ik je goed begrijp zeg je dat volksvertegenwoordigingen officieel geen partijenvertegenwoordigingen zijn. Omdat je een link legt met partijfunctionarissen bedoel je mogelijk dat je het officieel niet juist vindt omdat partijvertegenwoordigers (politici-raadsleden) geen partijvoorzitters etc. zijn. Naar mijn idee vereng je daarmee het begrip partijvertegenwoordiger tot partijfunctionaris. Een politicus van een politieke partij in een raad is wel degelijk een partijvertegenwoordiger, het staat met grote letters op z’n desk en op de voordeur van zijn fractiekamer. Hij brengt een stem uit namens zijn partij. Iedereen die lid is van een politieke partij en namens die partij ergens het woord voert of een standpunt uitbrengt, is een partijvertegenwoordiger. Ik kan die scheiding tussen partijleden op het partijbureau en politici-partijleden in het land dus niet zien. Als het al gescheiden is, zou eerder het omgekeerde kloppen. Politici in de raad zitten toch echt hun partij te vertegenwoordigen bij uitstek.

Ik zit niet gebakken aan de benaming partijvertegenwoordiger. Ik zit wel vast aan een aanduiding die recht doet aan de aard en het wezen van wat het is. We willen het vertrouwen herstellen. Dat betekent beginnen met dingen benoemen wat ze wrkelijk zijn. Je alternatief “zetelvertegenwoordiging” of “verkozenenvertegenwoordiging” vind ik niet lekker lopen, eerder verwarring veroorzakend en onnodig onduidelijk. “Zetels” zijn er in meer varianten bij meerdere organisaties, bijvoorbeeld de Burgerkamer. Als je verwarring wilt zaaien tussen zetelvertegenwoordiging in de raad/PS en het parlement en de andere zetels in de Burgerkamer/Kamer is dezelfde benaming voor verschillende posities hét middel. Dat geldt ook voor “verkozenenvertegenwoordiging”. De besturen van buurthuizen en de Waterschappen zijn ook verkozenen bijvoorbeeld, dus de verwarring maak je compleet. Bovendien begrijp ik nog steeds niet wat er plotseling verkeerd is aan het woord (politieke) partij. Iedereen is Nederland is bekend met dit begrip dus waarom in bochten wringen met niet ‘bekkende’ en uitermate verwarrende benamingen?