Voorpagina Forums volks- of partijvertegenwoordiging? Reageer op: volks- of partijvertegenwoordiging?

#6569 0 Likes | Like it

Nogmaals het idee om de term Volksvertegenwoordiger te bekritiseren en principieel niet meer te gebruiken vind ik bijzonder sterk en terecht en ondersteun ik ten volle. Maar de term partijvertegenwoordiger als alternatief vind ik ook ongewenst, want niet juist juridisch gezien en praktisch gezien, en het is het te verwarren met andere nuttige functies, zoals het partijbestuur of het onderhandelingsteam bij collegevorming. Als kritiek klopt het wellicht, maar het klopt niet met wat het officieel is, wat het kan zijn, en wat het naar mijn idee in een systeem met voorkeurstemmen zou moeten zijn.

Ik zou daarom een alternatief voorstellen als “verkozene” of “zetelhouder”. Dat klopt letterlijk met wat het is, iedereen zal het meteen begrijpen, het onderstreept onze kritiek, en zeker met het laatste woord doen we ook nog eens aan taalvernieuwing, waarmee we als het uiteindelijk aanslaat ook onszelf nog beter mee op de kaart zetten.