Voorpagina Forums volks- of partijvertegenwoordiging? Reageer op: volks- of partijvertegenwoordiging?

#6455 0 Likes | Like it
Wim LanfermeijerWim Lanfermeijer
Sleutelbeheerder

Louis, het is natuurlijk juist dat partijleden ook kiezers zijn, maar kiezers zijn geen partijleden. Zij hebben niets te zeggen over de partijkoers in de volksvertegenwoordiging en hebben daar bewust voor gekozen door geen lid te zijn. Naar mijn idee zijn dat wezenlijke positieverschillen die vrijwillig ter keuze van de burger staan. Het mandaat aan een persoon klopt juridisch, maar feitleijk klopt het niet. De persoon staat onder een partijlijst en een formele keuze op een persoon is altijd impliciet een keuze voor een politieke partij die vervolgens ‘het volk’ gaat vertegenwoordigen. Dus de kiezer heeft helemaal geen keuze analoog aan zijn vrije keuze om lid te zijn. Dat hier een discrepantie ligt blijkt overweldigend uit de cijfers: 97% wil geen lid worden van een politieke partij. Een beroep op het mandaat gaat dan ook m.i. geenszins op, omdat de kiezer geen keuze heeft. Als hij die keuze wel heeft, kiest hij anders. Ik zie niet in waarom slechts noemen naar de werkelijke aard te kort door de bocht is.