welkom bij Sociaal & Groen

Als onze hoop op het maken van een betere en veiligere wereld meer moet worden dan wishful thinking, dan zullen we onze kleine verschillen moeten overbruggen en de handen ineen moeten slaan.

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten”
Martin Luther King

wie zijn wij
A little about ourselves

Sociaal & Groen is een geheel nieuwe politieke stroming. Vanuit het niets. Of misschien beter, vanuit de overtuiging dat het beter kan, dat we echt moeten vernieuwen.

Wij zijn gewone, betrokken burgers. Burgers die zich zorgen maken, maar die zeker ook maatschappelijk geëngageerd zijn. Burgers die zien dat het zo niet verder kan met Nederland en met de wereld. Samen  willen veranderen, en wel ingrijpend. Wij willen dat zaken anders gezien gaan worden, en willen daartoe een visie en een denkrichting ontwikkelen. Hoe zou een ideale wereld er uit kunnen zien? Vele structuren, waarden of regelgevingen hebben aangetoond niet meer eigentijds te zijn, niet meer te passen in een alsmaar veranderende wereld. De digitale wereld. De wereld van onvoorstelbare ongelijkheid. De wereld van graaiers en vervuilers. De wereld van kapitalisten, (neo)fascisten en racisten. De wereld die we als afvalberg gebruiken. De onvoorstelbare oneerlijke verdeling van ons aller welvaart, de honger, de woningnood. Het roer moet om. Iedere partij roept het, maar het gebeurt niet. Dat duidt op een niet meer werkend (verouderd) politiek systeem.  We hebben principes en daar staan we voor.

​Sociaal & Groen: Idealen. Visie. Samen.

Sociaal & Groen team
Kim Dankoor
2e secretaris

Mijn naam is Kim Dankoor en ik ben de drijvende kracht achter het mediaplatform KIMBYKIM (Kritische Inzichten op het gebied van Media): een platform dat kinderen, jongeren en volwassenen (ook journalisten) stimuleert om kritisch te reflecteren over de sociale, culturele en politieke invloed van media. Daarnaast ben ik onderzoeker en universitair docent. Ik sluit mij graag aan bij Sociaal & Groen, omdat ik mij (onder andere) wil inzetten voor beter onderwijs, rechtvaardigere journalistiek, een inclusieve samenleving, en een humaner migratie- en vluchtelingenbeleid.


Kim Dankoor MSc/PhD candidate
Drijvende kracht KIM -Kritische Inzichten op het gebied van Media-
Driving force KIM -K(C)ritical Insights regarding Media-

Kees Albers
bestuurslid & webmaster

 

Kees Alders, master Theoretical & Social Psychology at UvA, VU. Schrijft artikelen voor Joop. Zijn columns over politiek en filosofie verschenen onder andere op Joop.nl, Sargasso.nl en Historiek.net. Het archief van deze stukken staat op klokwerk-tekst.nl.

Anneke Groeneveld
penningmeester

Penningmeester, Anneke Groeneveld, bedrijfseconomie & administratie.

Omar Dweik
woordvoerder Midden-Oosten

Omar Dweik (Master Internationale Betrekkingen aan Queen’s Universiteit Belfast/PhD student aan Tilburg Universiteit) is specialist op het gebied van Midden-Oosten vraagstukken en woordvoerder van Sociaal & Groen.

Ferry Wissink
bestuurslid

Ferry Wissink, betrokken, nuchter, geïnteresseerd in economische vraagstukken

adviseur algemeen

Joost Heyink, Universiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoeker, psycholoog en schrijver van vele boeken.

Eric van der Velden
afdelingscoördinator Amersfoort

Studied at School voor de Journalistiek Utrecht

journalist Utrechts Nieuwsblad Algemeen Dagblad

“De naam Sociaal & Groen bevat kernwaarden. Ik kan niets anders bedenken waar volksvertegenwoordigers zich meer voor zouden moeten inspannen.”

bestuurslid & journalist

Martijn Hover, Studied at Utrecht University,  journalist for 30 years, over 15 years as a science editor.

Igor Pont
media strategy

Igor Pont. Campagnestrateeg.
Marketing strategy, positioning, emotive branding & concepting, trainer. Eigenaaar van Pontificaal.

Wim Lanfermeijer
voorzitter

Wim Lanfermeijer, HBO juridisch/fiscaal/actuarieel, management, schrijver

ontstaan Sociaal & Groen (WHD)

Oprichter Wim Lanfermeijer was een van de tienduizenden ontevreden PvdA’ers die de partij in de afgelopen decennia hebben verlaten (ca. 70.000), uit onvrede met de neoliberale koers die de PvdA heeft geaccepteerd, met name in het kabinet Rutte-Asscher (Rutte II).
Nadat hij eerst binnen de partij, via de beweging “Rooie Veren” heeft geprobeerd de partij weer een op sociale-kernwaarden gebaseerde koers te krijgen, moest hij ondervinden dat de partijtop hier weinig voor voelde. Zijn drieëndertig jarige lidmaatschap heeft echter zijn dromen voor een betere wereld diep verankerd: hij startte een maatschappelijk-politieke discussieplatform ‘We Have a Dream’ op Facebook, waar innovatieve ideeën werden bedacht, bediscussieerd en verzameld. Ook werd een kerngroep gevormd bestaande uit linkse sympathisanten, waarvan een paar uit verschillende politieke partijen. Voor zover niet actief zijn het allemaal mensen met maatschappelijke wortels in de milieu-, de vredes- en/of de vakbeweging.
Uiteindelijk is besloten van WHD een politieke partij te maken, omdat geen van de ‘drie op links’ (SP, PvdA en GL) biedt waar WHD voor staat.

Kort door de bocht kan Sociaal & Groen, de door de leden gekozen nieuwe naam voor WHD, omschreven worden als een mix van deze drie linkse partijen, inclusief de PvdD. Sociale rechtvaardigheid zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met groene waarden, dierenwelzijn en de kwaliteit van leven. We staan voor emancipatie en individuele ontplooiing, voor pluriformiteit van leefstijlen en culturen, voor gemeenschapszin tussen burgers en onderlinge solidariteit, voor vertrouwensherstel van politiek, voor mondiale solidariteit met mensen die in de verdrukking zitten. Ons hart is groot, zit links en is groen. Naast klassieke sociaal-economische waarden, zoals inkomensherverdeling en werkgelegenheid, zijn voor veel mensen de zorg voor milieu en natuur, voedselzekerheid, zelfbeschikking, emancipatie en gelijke rechten ook belangrijk geworden. Juist onze antwoorden zijn nodig voor de nieuwe grote maatschappelijke problemen in de wereld en dicht bij huis: alsmaar groeiende kloof tussen rijk en arm, het onbehagen door immigratie, de opwarming van de aarde, te veel mensen die langs de kant van de arbeidsmarkt staan, culturele botsingen en wantrouwen in de democratie.

 

Geef een antwoord