VVD-programma ondermijnt mensenrechten

Het onlangs gepresenteerde VVD-programma wil de mensenrechten uithollen. “Slecht nieuws voor iedereen”, schrijft Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn.

Deel dit artikel:

Algemeen . column

28 november 2020

 

WHD wil tegengestelde van VVD t.a.v. mensenrechtenverdagen

‘Mijn land heeft ervaren hoe snel fundamentele vrijheden kunnen verdwijnen en hoe de rechtsstaat kan worden ondermijnd. Ik wil u waarschuwen om de rechtsstaat te koesteren en u oproepen in de aanloop naar uw verkiezingen in maart 2021 pal te staan voor mensenrechten.’
Dat schreef Dávid Vig begin dit jaar aan de Nederlandse politieke partijen die hun verkiezingsprogramma’s schreven.Op 4 november sprak VVD-minister Blok geëngageerd over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Hij zei dat ‘democratische waarden geen halve beloften zijn die je doet als de zon schijnt, maar dat die er zijn om ons te beschermen als het stormt’. WHD kan zich daarin uitstekend vinden. Maar helaas kon het contrast met het twee dagen later gepubliceerde VVD-conceptverkiezingsprogramma bijna niet groter zijn.
De VVD blijkt wederom een onbetrouwbare club.

VVD wil einde toetsing aan EVRM
Zo wil de VVD een einde maken aan het toetsen van wetten aan het EVRM en andere mensenrechtenverdragen. Omdat rechters in Nederland ook niet mogen toetsen aan de Grondwet, zou dat betekenen dat burgers niet meer beschermd zijn tegen wetgeving die discriminerend is, of op een andere wijze mensenrechten schendt. Voor iedereen slecht nieuws en helemaal voor mensen die politiek even niet goed liggen, zoals minderheden.Ook willen de liberalen internationale verdragen niet meer laten doorwerken in Nederlands recht. Pas als er Nederlandse wetten van gemaakt worden zouden ze geldig zijn. Daarmee ondergraaft de VVD het internationale recht, waaronder mensenrechten die burgers beschermen tegen machtsmisbruik.Dat dit hard nodig is blijkt ook uit andere VVD-voorstellen, zoals de aantasting van het recht op asiel en het plan om inburgeraars apart te plaatsen in ‘integratielocaties’.

vrijheid volgens de VVD
Ook de vrijheid van religie wordt selectief uitgelegd, terwijl die vastligt in onze Grondwet. Zo stelt de VVD voor gemeenten de mogelijkheid te geven om gebedsoproepen te verbieden als die de integratie tegengaan. WHD zou dat alleen kunnen accepteren als dat voor alle soorten oproepen geldt. Waarom dat alleen voor religieuzen zou moeten gelden, blijft onduidelijk.

Niet links of rechts
Mensenrechtenverdragen beschermen ons allemaal en het heeft decennia van bloed, zweet en tranen gekost om ertoe te komen. Mensenrechten zijn ook niet links of rechts, maar het fundament onder onze vrije samenleving. Met de keuze om het EVRM uit te hollen kiest de VVD de lijn van Forum voor Democratie en de PVV, die in 2017 voor een motie stemden om het EVRM op te zeggen.
WHD wil een omgekeerde beweging: het EVRM en andere mensenrechtenverdragen en overeenkomsten, zouden juist wel nationale toetsing in de rechtspraak verdienen.

bron: Dagmar Oudshoorn / Amnesty / Trouw

zie ook: https://www.amnesty.nl/

Deel dit artikel:

Geef een antwoord