Kees Alders

Wat beweegt mensen om na te denken over hoogdravende thema’s, zoals bijvoorbeeld een armoedevrije wereld, te beginnen in Nederland? Wij stellen de meedenkers (WHD-team) aan u voor.

Deel dit artikel:

Kees Alders, master Theoretical & Social Psychology at UvA

Kees Alders
wie zijn wij

20 februari 2021

“Het dagelijkse politieke debat wordt doorgaans beheerst door korte-termijndenken en strijd tussen belangengroepen, wat resulteert in proefballonnetjes en ad-hocoplossingen. Vandaar dat ik mij altijd meer aangetrokken heb gevoeld tot de politieke filosofie, waarin het gaat over lange termijnplannen en overkoepelend belang, en daarom dus ook vaak over fundamentele hervormingen.

Ik schrijf op onregelmatige basis mijn columns voor Joop.nl, Sargasso.nl en bureau de Helling. Prioriteiten in het politieke debat zijn voor mij de mensenrechten, een eerlijker en beter uitvoerbaar sociaal stelsel, gelijke kansen, democratisering, en internationale samenwerking. Maar eigenlijk is het raar om in een politiek debat in deelgebieden te spreken, want alles hangt met elkaar samen.

Veel van mijn ideeën vind ik terug in de standpunten van WHD, maar bovenal zie ik in WHD een vruchtbaar discussieplatform waarop met respect en inzicht door de leden wordt gezocht naar oplossingen voor de samenleving die verder gaan dan de korte termijn of een eenzijdig belang.”

Deel dit artikel:

Geef een antwoord