Jan Kuipers

Wat beweegt mensen om na te denken over hoogdravende thema’s, zoals bijvoorbeeld een armoedevrije wereld, te beginnen in Nederland? Wij stellen de meedenkers (WHD-team) aan u voor.

Deel dit artikel:

Jan Kuipers,  Post HBO Magagement, sociaal pedagoog

Jan Kuipers
wie zijn wij

4 maart 2021

De onderlaag van de samenleving van dichtbij meegemaakt en altijd van mening geweest dat het anders kan. Mijn studie toegepaste psychologie en het werkveld als hulpverlener, heb ik op micro niveau kunnen gebruiken, om iets te betekenen voor Licht Verstandelijk Beperkte jongeren (LVB).
Werk waaruit veel voldoening is te halen, maar ook in deze sector is financieel de bijl gezet en daar worden wéér de zwaksten uit onze samenleving getroffen. In het kort komt het erop neer dat decennia rechtse kabinetten, de middelen bijzonder onrechtvaardig hebben verdeeld en dat beleid steeds verder door de gehele samenleving doorvoeren. Een onrechtvaardige samenleving, waar het recht van de sterkste telt, is niet mijn samenleving. Vanuit mijn perspectief moet de verdeling van middelen meer in het teken staan van een sociaal Nederland, met een redelijk bestaan voor eenieder. De mensen stemmen volgens mij veelal rechts, omdat men bang is dat links geld gaat uitgeven, dat we niet hebben en dat de hard werkende burger daarvoor opdraait. Ik hoor en lees dit vaak, echter ben ik van mening dat sociaal beleid, met oog voor welzijn voor elke burger, niet ten koste hoeft te gaan van welvaart. Nu lijkt het voor de hand te liggen, dat politiek ‘links’, daar het antwoord op is, echter weet men niet de juiste oplossingen te formuleren, en de burger te overtuigen. Dit is waar ik bij WHD over mee wil denken, omdat het rechtvaardiger kan!

Deel dit artikel:

Geef een antwoord