Voorpagina Forums Aanvulling standpunt asiel en migratie: Overbodig maken Frontex Reageer op: Aanvulling standpunt asiel en migratie: Overbodig maken Frontex

#7456 1 Likes | Like it
Casper WeekhoutCasper Weekhout
Deelnemer

Dag allen,

Ik wilde ook nog even kort reageren op de ingebrachte argumenten.

Voor wat betreft de cijfers van immigratie / asielzoekers waar veelvuldig mee wordt geschermd in het debat, is de groep statushouders (mensen die een verblijfsvergunning toegewezen hebben gekregen, niet te verwarren met de nieuwkomers die nog ‘door het systeem moet’) die woonruimte zoekt relatief klein t.o.v de andere groepen (uit mijn hoofd ongeveer 35.000 mensen per jaar, dat is ong. 10%). Door het volledig afbreken van de sociale woningbouw (een afname van 150.000 woningen tussen 2013-2019, legt deze groep wel druk op die specifieke sector vd huizenmarkt, maar wordt dit sentiment vaak aangewakkerd vanwege electorale redenen. In een interview met de afzwaaiende directeur van Beveland Wonen (nu is Zeeland niet perse representatief voor heel Nederland natuurlijk, maar toch) zei hij dat 1 op de 7 huizen toegewezen wordt aan statushouders. Wellicht is het verstandig om dit sentiment aan te stippen en met feiten te weerleggen.
Voor alle cijfers: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-immigranten-komen-naar-nederland

En bij punt 3 heb ik bij mijn vorige reactie ook getwijfeld ook ik het erbij wilde vermelden. Toen niet gedaan, nu wel, omdat ik toevallig deze morgen in de krant een ingezonden brief las die aansloot bij mijn overweging dat het toelaten van mensen voor ‘beschermde beroepen’ en het makkelijker toelaten van mensen met een vakdiploma kan zorgen voor een brain drain in ontwikkelingslanden en zal een sentiment van neo-kolonialisme oproepen. Mijns inziens moeten we hier dus uiterst voorzichtig mee zijn.

Verder blijft het een goed voorstel!

Groet,
Casper