Voorpagina Forums Eva Rovers plagieert steeds verder Reageer op: Eva Rovers plagieert steeds verder

#6855 0 Likes | Like it

Ik denk dat we snel moeten handelen: de volgende bijeenkomst onze identiteit vaststellen en dan aansluitend onze naam en huisstijl laten maken, om vervolgens deze zomer (als knots van een komkommer) het kleine boekje en het grote boekje te publiceren. Daarmee zetten we plotseling een stap vooruit én in de schijnwerpers en zal het lastiger zijn dingen van ons over te nemen zonder ons te noemen. Rovers kan nu immers zeggen dat ze alles zelf heeft verzonnen omdat het allemaal zo logisch is (wat het natuurlijk ook is). Dat kan niet meer als er een uitgewerkte blauwdruk al bekend is.

Er publiekelijk tegenin gaan nu lijkt me niet opportuun. Wat we wel kunnen doen is bij de presentatie van ons plan mensen als Rovers en van Reybroeck doodknuffelen door ze te noemen als voorlopers en inspiratoren die nét de laatste logische stappen niet hebben gezet, terwijl Sociaal en Groen oftewel de Vrolijke Fluyters zoals we dan zullen heten deze conclusies al wel hadden getrokken.