Ferry Wissink

Hallo, ik ben Ferry Wissink, 42 jaar. Een vrachtwagenchauffeur uit het oosten des lands. Onlangs ben ik benaderd om het team van WHD te komen versterken, en daar ga ik graag op in.
Ik hoop bij WHD een vruchtbare bodem te vinden voor een aantal zaken die me aan het hart gaan.

Deel dit artikel:

 

Ferry Wissink

 

Ferry Wissink
wie zijn wij

6 mei 2021

 

Een eerlijker economie, en dus een dito verdeling van middelen. Het liefst vooral via preverdeling, en niet zozeer via herverdeling.
Een democratischer economie ook, waarin ook degenen op de werkvloer een stake hebben, en liefst een prioriteit genieten boven anonieme aandeelhouders. Vlakker georganiseerd, maar niet incompatibel met markten.

Een andere zaak die me aan het hart gaat is duurzaamheid, iets dat denk ik kruist met het bovenstaande.
Waarmee ik zoveel bedoel te zeggen als dat het één niet los is te zien van het ander.
Meer zeggenschap van onderop, leidt tot betere, en duurzamere producten, en er wordt op die manier meer ingespeeld op reeds bestaande behoeften, dan dat er nieuwe behoeften worden gecreëerd omwille van winst.

Verder lijkt het me een uitdaging om het lage middenkader, en de onderkant van de samenleving mee te krijgen in dit verhaal.
Er heerst veel pessimisme en wantrouwen over en weer tussen meer theoretisch, en meer praktisch opgeleiden.
(Hoe) kunnen we die kloof overwinnen? Zijn we ons wel goed bewust van mechanismen, buiten wat er over en weer uitgesproken wordt,
die beïnvloeden hoe we over elkaar denken? Psychologische factoren, bijvoorbeeld? Of is het “Mattheuseffect” misschien aan het werk?

Kortom, ik denk dat dit de kernpunten zijn, waarop mijn focus vooral zal liggen.
En als praktisch geschoolde die net even wat verder kijkt, hoop ik dat ik in staat zal zijn om bewustwording met me mee te brengen in de organisatie, en om uiteindelijk ook bruggen te kunnen slaan tussen verschillende lagen.

Duurzaamheid en een meer rechtvaardige samenleving kunnen immers slechts slagen als het een project vóór allen dóór allen is.

Mvg,

Ferry Wissink.

Deel dit artikel:

Geef een antwoord