Op 15 juli 2021 heeft Sociaal & Groen meer dan 30 grote gemeenten in Nederland aangeschreven o.a. met het verzoek in contact te treden over de Burgerkamer, de beste vorm van burgerparticipatie. Dit als gevolg van nieuwe wetgeving op dit gebied en de wens van burgers om meer inspraak en betrokkenheid. Inmiddels worden alle gemeenten aangeschreven. Hieronder een verslag per gemeente over het verloop (alfabetisch).